Ölmeden Önce Ölünüz

Osho

Ölüm dıştaki herşeyinizi alır ve içsel olarak kendinizi geliştiremediğiniz taktirde doğal olarak hiçbir şeyi ölümden koruyamayacağınız ve sahip olduğunuz her şeyi yitireceğinize dair korku…

Mistik Yürek

Hazret İnayet Han

İnsanlar bir mistiğin bir hayalci, dünyevi meseleleri hakkında hiçbir şey bilmeyen, pratik olmayan bir insan olduğunu düşünürler. Fakat bu böyle bir mistiğe sadece yarı…

Gündelik Yaşamda Zen

Judith Bossert/ Adelheid Meutes / 1 Yorum

Günün birinde bir keşiş Zen Ustası Joshu’ya sormuş ‘Zen nedir? Lütfen öğret bana’. ‘Kahvaltı ettin mi?’ diye sormuş Joshu ‘Evet, Usta’ demiş keşiş. ‘Öyleyse’…

Tam Bilinçlik / Tam Yaşam

Jiddu Krishnamurti

Krişnamurti hiç kuşkusuz çağımızın doğulu bilgeleri içinde en özgün, en yetkin olanların başında geliyor. Amerika’da yaptığı konuşmaları içeren bu kitapta Krişnamurti önemle üzerinde durduğu…

Hui Hai’nin Zen Öğretileri

Hui Hai, john Blofeld

“Bilgeler gerçeği zihinde arar Buda’da değil, gerçeği zihinde değil de Buda’da arayanlar budaladırlar.” İşte size klasik Zen metinleri içerisinde çok önemli bir yere sahip…