Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Ermeni Tehciri / Emperyalistler Kıskacında
Ermeni Tehciri / Emperyalistler Kıskacında

Ermeni Tehciri / Emperyalistler Kıskacında

Levon Panos Dabağyan

Ermeni meselesi bilhassa günümüzde adeta doruk noktasına erişmiş; dış dünyada ve ülke içinde hemen her şekilde istismar edilir duruma gelmiştir. Bu niçin böyledir? Türkiye’yi…

Ermeni meselesi bilhassa günümüzde adeta doruk noktasına erişmiş; dış dünyada ve ülke içinde hemen her şekilde istismar edilir duruma gelmiştir.

Bu niçin böyledir? Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen Emperyalistlerin Türkiye içinde bir takım bölünmelere zemin hazırlamaktır.

Nitekim; Türk-Ermenileri’nin “Ermeni Meselesi” mevzuunda söz sahibi olarak makale yazması, kitap yayınlaması ve bu kanalla, Türk efkarı umumiyesine seslenebilme ile birlikte “dış franksyonlara” karşı açıkça mücadele vermeye kalkışması, bir tyakım “gizli eller” tarafından hemen her şekilde önlenmeye çalışılmış ve hala çalışmaktadır.

ÖNSÖZ
… Üzülmek hiçbir şeyi hâlletmez1 Yalnız Levon Amca, yazınız! Biz sızı öz amcamız gibi benimsemiş ve ‘Vatan birliği mefkuresini” ideal edinmiş bir buyugumuz olarak bağırımıza basmışız!
Lütfen yazın, yazın da yeni nesillerimiz meselenin aslını öğrenebilsin…”
Evet! (ASEF) Başkanı, sayın Akif BARANSEL ve sayın Ramazan AKSU Beyler böyle söylemekle ve bendenizi devamlı olarak mezkûr kitabı yazmaya zorlamaktaydılar!…
Ne var ki; 19791981 yıllan arası “SON HAVADİS” gazetesinde yazmış olduğum iki mufassal ve muvassak tefrikam olan: (ERMENİ MESELESİ) ile (SELÇUKLULARDAN GÜNÜMÜZE, TÜM YÖNLERİYLE ERMENİ MESELESİ) ve daha
sonra. 1982’de kitap haline getirdiğim ikinci teli bir nüs
hasını “GAYRETTEPEÎSTİHBARAT TEŞKlLATTna hediye ettikten sonra diğer nüshasını bir türlü bir yayınevine bastıramadiğim vs. Bendenizi bu meselede hayal kırıklığına uğratmış ve haklı olarak pasifleşmiştim ve şuna katiyetle inanmıştım ki. hâlâ aynı inancım devam etmektedir; (TÜRK İLK ERMENİ nin hemen her şeyi unutup, barışarak birlikte yekvücut bir hayat sürmelerini istemeyen düşmanlar. Bizlerin yani benim gibi idealistlerin devreye girmesini istememekte ve her daim bir şekilde baltalamaktadırlar. işte bu inanç beni bu konuda tamamen Birleştirmiştir. Ancak, “ASILSIZ ERMENİ İDDİALARIYLA MUADELE FEDERASYONU” Başkanı sayın Akif BARANSEL ile sayın Ramazan AKSU Beylerin devamlı istekleri nihayet bendenizi yeni bir kitap yazıp bu meselede bilhassa “TÜRKERMENİLERİ’nin de görüş, fikir ve yorumlarını dile getirmeye karar verdim.
Bizlerin fikir ve yorumlarına değer veren olur mu veya olacak mı? Orasını bilemem ama, bizim yazacaklarımızın hemen birçoğundan daha gerçekçi, daha tarafsız ve daha “Türkperver” bir yorumla sunulmuş olduğunda hemen hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır.
Dahası, Sayın Başkan, Akif BARANSEL ile sayın Ramazan AKSU Beylerin nasıl bir kişiliğe sahip bulunduklarını bilenlerimiz, bendenizi hiç de hafife almayıp; “Bunun yazdıkları bir Ermeni propaganda sidir” diyemez, diyemeyecektir!..
Ermeni meselesi bilhassa günümüzde âdeta doruk noktasına erişmiş; dış dünyada ve ülke içinde hemen her şekilde istismar edilir duruma gelmiştir…
Bu niçin böyledir? Böyledir çünkü. “Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen Emperyalistler . Türkiye içinde bir takım bölünmelere zemin hazırlayabilirme mücadelesi vermeleri, böylesi durumlara zemin hazırlamaktadır”
Nitekim; TürkErmenileri’nin Ermen, Meselesi” mevzuunda söz sahibi olarak makale yazması, kitap yayınlaması ve bu kanalla, Türk efkârı umumiyesine seslenebilme imkânı sağlayabilmesi ile birlikte “dış fraksyonlara’ karşı açıkça mücadele vermeye kalkışması, bir takım gizli eller” tarafından hemen her şekilde Önlenmeye çalışılmış ve hâlâ çalışılmaktadır…
Türk vatanını sevmek. Türk milli mefkuresini her şekliyle paylaşmak ve kalben benimsemek bahsinde. Türkiye’deki ‘azınlık vatandaş” arasında, hemen hiçbir unsur, “TürkErmenisi kadar samimi olmamış ve TürkErmenileri gibi tam bir samimiyetle fikriyatını meydana koymamıştır. Bu dünlerde böyle idi, günümüzde ve yarınlarda da böyle olacaktır.
Türk ve Ermeniler’in tam bir barış içinde yaşamalarını bir takım siyasi çıkarlan açısından başlıca engel gören ve de “Müslüman Türk” olmakla övünen ve fakat aslında birer satılmış iblis hainler, şu hususu katiyetle bilmelidir ki, hemen hiçbir çabaları onların arzu ettikleri neticeye hiçbir zaman ulaştıramayacak ve Yüce Yaratıcı nın eşsiz inayetiyle TürkkErmenisi yegâne vatanı Türkiye’den asla ve asla kopmayacak; hiçbir dolaylı müdahale, onları bu mukaddes topraktan katiyyen koparmaya çaktır!
Binaenaleyh, biz TürkErmenileri’nin hiçbir hususta en ufak bir endişemiz yoktur. Ancak bir takım münafıkların ilerde akla gelmedik iblisliklerle bizlere karşı harekete geçerek, provokasyonel çalışmalara girişeceklerinden asla şüphemiz yoktur. Çünkü, bu her daim böyle olmuştur, işte o zaman bizlerin savunduğumuz dâvada ne derece haklı olduğumuzu değerli Türk insanı daha açık görecek ve cümlesini bizzat lanetleyecektir…
Hizmet bizden, inayet Hz. Allah’dan!
LEVON PANOS DABAĞYAN İstanbul, Nisan2007

SUNUŞ
Önsözden de anlaşılacağı gibi, kitabın mevzuu itibariyle, Ermeni tarihinin hemen her yönünü ele alarak, mufassal ve muuassak bir çalışma sergileyebilmemize tabii ki imkân yoktu. Zira, eserin muhtevasından da anlaşılacağı gibi, çalışmamızın asıl konusu; “Ermeni Tarihi’nden ziyade, TürkErrneni ilişkilerini temelden bozan bir takım vak’aların altında yatan asıl sebeplerle birlikte, bu uğursuz meseleden en ziyade hangi devletlerin istifade ettiklerini titizlikle incelemekle birlikte; TürkErmenilerinin, (OSMANLI VE CUMHURİYET) devirlerinde ne gibi hadiselerin muhatabı kılınmış oldukları ve bilhassa “soykırımı veya tehcir” vak’asındaki konumu nedir vs. ile alâkalı faktörler üzerinde özellikle durulmuştur.
Keza, “millî menfaatlerimiz açısından” bilhassa hassasiyetle üzerine eğildiğimiz; Ermenileri hakiki yönleriyle tanıtabilme çabamızda son derece hassas davrandık ve şu nokta üzerinde bilhassa durduk ki son derece önemlidir; Ermeni asıllı ve yabancı bir takım tarihçilerin siyasi maksat güderek” bir takım isnatsız yakıştırmalarla Ermeni kavmini tamamen kimliksiz bir “sürü hâlinde” göstermeye çalışmalarını özellikle dikkate alarak, böylesi provokasyonlara kesin ve belgelere dayanan cevaplarla, çanlarına ot tıkadık.
Böylece yukarıda belirttiğimiz faktörler paralelinde. Ermeni mitolojisinden on bir bolümü sunduktan sonra (PAKRADUNİL.ER HADEDANI) ile menselleri ve devirlerini, detaylı şekilde…………………

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

Beriahome Harf Kupa

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur