Kelimelerle Sevişmek

Ertuğrul Adem Karışan

Mavi Usulca dokunuyor, ellerin omuzlarıma Bir vapur karşıya geçiyor, Sen geçiyorsun, ellerin omuzlarımda, Bir martı havalanıyor ardından Sen uçuyorsun, ben ölüyorum kanatlarında. En tatlı…

Şeyh Sait İsyanı Ve Ezeli Düşman İngiltere

Şenol Yücedağ

Hangi senelerde evlendiniz? – Birincisini otuz beş, ikincisini yirmi beş, üçüncüsünü on beş sene evvel aldım. – Bundan evvel sanık olarak hiç Diyarbakır’a geldiniz…

Ermeni Tehciri / Emperyalistler Kıskacında

Levon Panos Dabağyan

Ermeni meselesi bilhassa günümüzde adeta doruk noktasına erişmiş; dış dünyada ve ülke içinde hemen her şekilde istismar edilir duruma gelmiştir. Bu niçin böyledir? Türkiye’yi…