Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Gizli Sırlar Öğretisi
Gizli Sırlar Öğretisi

Gizli Sırlar Öğretisi

Ergun Candan

Kitap özgün bir çalışmadır. Kanal D’de yayınlanan Sınır Ötesi Programı’nın yapımcısı Gazeteci Ergun Candan’ın 19 yıllık araştırmalarının belli bir bölümünden oluşmuştur. Yurtdışındaki 200’ü aşkın…

Kitap özgün bir çalışmadır. Kanal D’de yayınlanan Sınır Ötesi Programı’nın yapımcısı Gazeteci Ergun Candan’ın 19 yıllık araştırmalarının belli bir bölümünden oluşmuştur. Yurtdışındaki 200’ü aşkın bilimsel merkezlerle kurulan irtibatların sonucunda elde edilen bilgilere dayanır.
Atatürk’ün Dinler Tarihi’ne ışık tutan şok yaratan araştırması.
21.Yüzyıl’ın kıyameti.
Tarikatların ilk ortaya çıkışı.
Günümüzdeki Tarikat Dejeneresyonu.
Atatürk’ün tarikatları kapatış sebepleri.
Cennet ve Cehennem neyi anlatır?
Lanetli Kitaplar.
Uzaylı Tanrılar ve Gizemli haritalar.
Afrika’daki korkunç sır.
Bozkurt mu Gök-Kurt mu?
İnsanlığın gizli kökeni.
Adem uzaydan mı geldi?
Hallac-ı Mansur niçin katledildi?
2000 yıldır saklanan sırlar.
Batıni ve Tasavvufi sufi çalışmalarının ortaya çıkışı.
İslam ezoterizmi.
Gizli tarikatlar.
Doğu gizemleri.
Atlantisli bilgeler ve Mısır’ın sırları.
Yılan oğulları-Tanrı oğulları
Büyünün etnolojik gerçeği.
Eski Mısır ve Tibet mabetlerinde saklanan sırlar.
Gizli yer altı merkezleri.
Parapisikoloji, ölüm ve ölüm ötesi.
İnsanların dünü bugünü ve geleceği.
Dinler, mitoslar,sırlar…

İÇİNDEKİLER
I.BÖLÜM SIRLAR ÖĞRETİSİNE GİRİŞ
Piramitlerdeki Sırlar Bilgisi
Mısır’ın Kutsal Emaneti
Gizemli Mısır Sırlar Köprüsü Geçmiş Neler Saklıyor Sırların Kaynağı Neredeydi Atatürk ve Sırlar Bilgisi
Maya Diliyle Türkçe Arasındaki İnanılmaz Benzerlik
Tabletlerin Ortaya Çıkardığı Büyük Sır
Hindistan’daki Tabletler’de de Aynı Sır Vardı
Atatürk’ün Notları Kitaplar Neden Basılmadı
Kayıp Uygarlıklar ve Kayıp Sırlar
Bu Sırlar Mısır’a Nasıl Geldi
Mu Uygarlığı, Uzaylılar ve Gizemli Haritalar
II. BÖLÜM
EZOTERİZM VE İNİSİYASYON
“Gizli Öğreticilik”
Inisiyasyon Nedir?
Ezoterizm Nedir?
Ezoterizm  Egzoterizm
Hariciler ve Batıniler
Dinlerin Ezoterik ve Egzoterik Yönleri
Gelenek Nedir?
Ezoterik Çalışma Prensipleri ve Amacı
Ayinler, Merasimler ve Törenler
Tarikatlar Bilmecisi
İnisiyasyon Hiç Bir Dinin Tekelinde Değildi
tnisiyasyona Kabul Şartlan
İni s iy as y onun Safhaları
İnisiyasyonda Kullanılan Yöntemler ve Teknikler
Ezoterizm’de Düşünce Kontrolünün Önemi ve Öte Alem
Düşünce Gücünün Mucizeleri
Ezoterizm’de Büyük Kutsal Merkez
Arif İçin Din Yoktur
Ezoterizm Evrensel Bir Çalışmadır
III. BÖLÜM SEMBOLİZM
Sembolizm Nedir?
Ezoterizm’de Sembolizm
Sembolizm’in Fonksiyonları
Sırları Saklayan Semboller
Sembolizm’in Dili Çözülmeden Gerçeklere Ulaşılamaz
Dinler, Mitoslar, Sırlar ve Kıyamet
IV. BÖLÜM CENNETTEN KOVULUŞ
Büyük Sır Büyük Bulmaca Demir Çağ’ın Karanlığı
Bu Planlanmış Bir Gelecekti ve Geldi İndra Efsanesi’nin Sırrı
Kur’anı Kerim Nediyor?
Yeryüzünde İlk İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
İnsanlığın Gizli Kökeni
Yılanoğulları  Tanrıoğulları ve Tanrının Oğlu İsa
V. BÖLÜM ATEŞE TAPANLAR
Bir Zamanlar Amerika
İlkellerin Bilinmeyen Dünyası
Mayaların Astronomik Bilgileri
Mayaların Gizemli Yapıları
Ateşe ve Güneşe Tapmayanlar
Mayaların Kutsal Kitabı: Popol Vuh
Sırlar Kitabı
İkizler Tanrı sal taşıyor
Devler ve Canavarlar
Susuz Kalan Ülke
Aydınlık ve Karanlık Savaşları
Ateş ve Su
VI. BÖLÜM ERGENEKON
Bozkurt
Gök Kurt Oğuz Han’a Yol Gösteriyor
Uygurların Kurt’tan Türeyişleri
Gök Türkler’in Kurt’tan Türeyişleri
Efsanenin Düşündürdükleri
Gizli Yeraltı Merkezleri
Ezoterik Bilgiler ve Mitolojiler Bizi Aynı Yere Çıkartıyor
Kurt’un Sakladığı Büyük Sır
Dogon Kabilesi’ndeki Sırrın Ortaya Çıkışı
Babalarını Öldüren Kahramanlar
Göklerin Sesi Hala Duyuluyor
Ateş Sembolü Yine Karşımıza Çıkıyor
Gerçek Her Yerde Aynıdır Şeytanın izleri
Fethedilecek Ülke İnsanın Kendisidir Gökyüzünden Gelen Elçiler Ergenekon’dan Çıkış
VII. BÖLÜM
ANTİK YUNAN SIRLARINA GİRİŞ
Mısır, Hint ve Yunan Gelenekleri
Antik Yunan’ın Mitolojik Sırları
Bilgeliğin İlahi Çekiciliği
Nehir Geçiriciler
Savaşan Tanrılar  Ezoterik Sırlar
Tanrılar ve İnsanlar
Olimpos Dağı Tanrıları
Tanrılar’in ve İnsanların Babası: Zeus
Güneş Tanrısı Apollon
Eşek Kulaklı Kral Midas
Güzeller Güzeli Avcılar Tanrısı Artemis
İnsanlar Uyumaktadır
Kaybedilen Sevgili
Kalpte Gizlenen Tanrı Diyonizos
Hiperborea ve Apollon
Narsis Efsanesinin Perde Arkası
VIII. BÖLÜM DOĞU GİZEMLERİ
İnisiyasyonun Dili de Dini de Birdir
Hint Ezoterizmi’ne Giriş
Büyünün Sırrı Bilinmeyende Gizlidir
Bir Türlü Çözülemeyen Tanrılar Meselesi
Ateş ilahı Agni ve Cehennem
Hint Ezoterizmi’nin Kozmogonik Sırları
Hint Gelenekleri’nde Ölüm ve Ölüm Ötesi
Hint’in Kutsal Sırları
Kur’an ı Kerim’in Açıklanmayan Sim: Ben, Biz, O
Aşkın İkiyüzü
Çiva Dans Ediyor
İllüzyon Dünyasına Giriş
Maymunlar Cenneti’nden Kaçış
Küçük Gibi Görünen Büyük Sır
Bir Başka Gizli Öğreti: Upanişadlar
Peygamber Buda’nın Öğretisi
Bekleyelim Bakalım Zaman Neler Gösterecek
IX.  BÖLÜM MISIR’IN ÖLÜLER KİTABI
Ölüler Kitabı
Astral Seyahat Yapan Rahipler Ölüler Kitabı’nın İçindeki Sırlar
X. BÖLÜM İSLAM EZOTERİZMİ
Anadolu İslamı
Harran 11 Saabiler
İslamiyet’in Ezoterizm ile Karşılaşması
Su fi Çalışmaları Başlıyor
Hallac ı Mansur
Feridenin Attar
Mevlana Celaleddin Rumi
Yunus Emre
Hacı Bektaşi Veli
Günümüzde Ezoterizm ve Batınilik
XI. BÖLÜM
AĞARTA ve ŞAMBALA Aydınlık ve Karanlık Güçler “Gizli Yeraltı Merkezleri”
Bu Gün
Belialin Oğulları ve Bir’in Oğulları
Nazi Karargahında Tibetli Rahiplerin İşi Neydi?
Varoluşun Dört Büyük Kuvveti
XII. BÖLÜM UYANIŞ DEVRİ
Yaşamın Sırrını İçinizde Bulacaksınız
Son Söz

SUNUŞ
“Bilmenle iş bitince gözler gökyüzüne çevrilir…
…Ve gerçekler gökyüzü gibidir.
Bulutlar onu saklayamaz…”

Her şey 1979 yılında başladı. Dört arkadaş bir odada oturuyorduk… Birden kendi kendine kapılar açılıp kapanmaya, camlar kendi kendine patlamaya başladı. Korku filmlerinde izlediklerimiz, gözlerimizin önünde meydana gelmeye başlamıştı…
İşte ne olduysa ondan sonra oldu diyebilirim…
Bir anda kendimi Parapsikoloji araştırmalarının içinde buldum. Açıklanamayan gizemli olaylar, uzaylılar ve uçan daireler derken, önümde uzanan araştırma sahası her geçen gün biraz daha genişliyordu. Dünya üzerinde gelmiş geçmiş ne kadar din varsa hepsini yıllar süren bir çalışmayla teker teker, daha sonra da, uzun bir süre karşılaştırmalı olarak inceledim. Sonra tüm felsefeleri… Yurtdışındaki üniversitelerde İncelenmekte olan Parapsikoloji ve diğer konular hakkında daha geniş bilgi edinebilmek için, çeşitli ülkelerde çalışmalarını sürdüren bilim adamlarıyla görüşmeye başladım.
Hiç ummadığım bir yerde, hiç ummadığım bir zamanda tanıdığım, çok özel birinden bazı bilgiler aldım. Bu bilgilerin doğruluklarını tüm araştırmalarım boyunca teyid ettim.
1960’da Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulan, Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Demeği’nin Yönetim Kurulu’nda 19871993 yıllan arasında, Öğretim ve Eğitim Sorumlusu olarak çalıştım. Üniversiteler’de ve Anadolu’nun çeşitli illerinde konferanslar verdim. Bu süre içinde Yurtdışında yayınlanan bazı önemli kitapları Demeğin yayın organı olan Ruh ve Madde’den yayınladık. Daha sonra Demeğin çalışmalarında baş gösteren yanlış uygulamalardan dolayı, büyük bir grup olarak demekten ayrıldık. Bu ayrılıştan sonra da Demek faaliyetlerine son vererek, kalan kısıtlı üyeleriyle BilYay Vakfı adına dönüştü. Ruh ve Madde Yayınlan da bu vakfın bünyesine alındı.
1979 yılında başladığım araştırmalarımı demekten ayrıldıktan sonra 1993’te 2 yıl süreyle Milliyet Gazetesi’nin Radyosu Radyo Kulüp’te, SINIR ÖTESİ adı altında hazırladığım programla dinleyicilerimle paylaştım. Daha sonra KANAL D’de aynı isimle bir program hazırladım.
Posta Gazetesinde Türkiye’de ilk kez bilinmeyenlerle ilgili GİZEMLER DÜNYASI adında bir gazete çıkarttım. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdım.
Bu kitapla birlikte 19 yıllık araştırmalarımın sonuçlarını ilk kez bir kitap vasıtasıyla sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Az sonra okumaya başlayacağınız bu kitabın içinde karşılaşacaklarınızı kesin doğrudur, ya da kesin yanlıştır ön yargısıyla ele almamanızı özellikle rica ediyorum.
Kararınız ne olursa olsun mutlaka araştırmaya dayanan bir düşüncenin sonucu olsun…
Konuşan bir Türkiye… Evet bunu çoğumuz istiyoruz. Ama konuşan bir Türkiye’nin oluşabilmesi için gerekli olan şartlan çoğumuz yerine getirmiyoruz.
Okumuyoruz…
Araştırmıyoruz…
Bildiklerimizle yetiniyoruz…
Tabulardan sıyrılarak. Özgürce kendimizi araştırmacı ruhuna teslim etmiyoruz… Böyle olunca da, konuşan Türkiye’nin oluşmasına hiç bir katkıda bulunamıyoruz…
Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. Ama bir kerecik bile inanmış olduğumuz Kur’an ı Kerim’in Türkçe tercümesini okumuyoruz… Okumuyoruz… Kulaktan dolma bilgilerle yetiniyoruz… Ve bütün bu olup bilenlerin de, birilerinin işine geldiğini anlamıyoruz…
İnsanoğlu böyle koşa koşa nereye gitmektedir?
İnsanın kaderi, eserleriyle birlikte, hiçlikte ve unutulmuşlukta eriyip gitmek midir?
Dünyada yaşamın gayesi nedir?
Ben kimim?
Yaşam talihin bir cilvesi ve rastlantıların bir sonucu mudur?
Varoluşun sırrı nedir?
Bu soruları çoğaltmak mümkün. Fakat bu ilk sorularda bile, insanoğlunun büyük bir bilmeceyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkmaktadır.
İtiraf etmek gerekir ki, aslında bu sorular günümüzde pek fazla düşünülmemektedir. Çünkü hakim olan güç bizden böyle bir şey yapmanızı istemiyor. Hayat gayilesi adını verdiğimiz, bu yaşam çarkına kendimizi öyle bir kaptırmış gidiyoruz ki, bu hengamede, bu tür sorular çoğunlukla aklımızın ucundan bile geçmiyor.
Ara sıra bu soruları kendimize sorduğumuzda ise, haklı olarak hiç bir cevap bulamıyoruz. Klasik anlayışlarımız ve klasik inançlarımız bize yeterli olmuyor. Öyle bir dejenerasyonun içine gömülmüşüz ki, kardeşlik kavramı diye dillerden düşürmediğimiz o sözcük, kalplerimizden ziyade, sahte nutuklarımızda yer almaktan öteye geçememiştir. İhtiraslar sadece günlük yaşamın içinde değil, mabetlerde bile kendini gösterir…

Eklendi: Yayım tarihi

“Gizli Sırlar Öğretisi” için 4 yanıt

 1. merhabalar..size katılıyorum bu konuda çok haklısınız .çünkü benimde başıma doğaüstü dediğimiz bitakım olaylar geldi başıma .daha sonra hiç alevi müziği deyişleri dinlemezken,deyişlere karşı özel bir ilgim olmaya başladı daha sonra içlerindeki arabi ve farsça kelimelerin kökenini araştırmaya başlayınca ,bu noktada bize öğretilen herşeyin,şuana kadar bildiklerimin yanlış olduğunun farkına vardım..gerçek bizim bildiğimiz gibi deği.tasavvuf inancında da bunda bu kelimeden sıkısık söz eder.teşekkürle.

  1. Alevilikte 4 kapi 40 makam denilen bir sir var kimileri bazi aciklamalar yapsada sirrin burada oldugunu dusunuyorum.

 2. hersey neden ben ve ben kimimle basladı . benim kim oldugumu ögrendim neden benin cevaplarını buldum yalnız bunun agır bir bedeli oluyor onu ödemek zor oluor sadece

  1. Merhaba, yaşadıklarınız çok ilgimi çekti , fazlasıýla meraklandırdı beni , daha fazla aydınlatırsanız çok mutlu olurum . Sevgiler,saygılar…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Şahitler ve Belgelerle Türkiye’de Yaşanmış Esrarengiz Olaylar ~ Yasemin Candan; Ergun CandanŞahitler ve Belgelerle Türkiye’de Yaşanmış Esrarengiz Olaylar

  Şahitler ve Belgelerle Türkiye’de Yaşanmış Esrarengiz Olaylar

  Yasemin Candan; Ergun Candan

  Bu kitapta aktarılanların tümü, şahitler ve belgelere dayalı 19 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Türkiye´de bu kapsamda yapılan ilk ve tek araştırmadır: Türkiye genelinde meydana...

 2. Gizli Yönleriyle Atatürk ~ Egun CandanGizli Yönleriyle Atatürk

  Gizli Yönleriyle Atatürk

  Egun Candan

  Bu kitabı sadece bu günler İçin değil, gelecek nesillere de bir anı olarak kalması için yayınlıyoruz. Öyle bir anı ki, dünyanın eşini benzerini görmediği...

 3. Ölümden Sonra Neler Oluyor ~ Ergun CandanÖlümden Sonra Neler Oluyor

  Ölümden Sonra Neler Oluyor

  Ergun Candan

  Ölümü ele aldığımız bu kitabımızın sonuna geldiğinize göreceksiniz ki doğum da size çok farklı görünmeye başlayacak ve böylelikle ölümden sonra sonsuz evrenin içinde, bu...

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur