Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Hacamat ve Faydaları Alternatif Tedavi Metodu Olarak
Hacamat ve Faydaları Alternatif Tedavi Metodu Olarak

Hacamat ve Faydaları Alternatif Tedavi Metodu Olarak

Mehmet Kocabaş

İçindekiler Önsöz Hacamat hakkındaki Hadis ı Serifler Hacamat nasıl çalşır Hacamatın uygulama şekli için 1Sünnet olan hacamat 2Kuru hacamat 3Hacamat masajı 4Akupunkturlu hacamat Hacamatla…

İçindekiler
Önsöz
Hacamat hakkındaki Hadis ı Serifler
Hacamat nasıl çalşır
Hacamatın uygulama şekli için
1Sünnet olan hacamat
2Kuru hacamat
3Hacamat masajı
4Akupunkturlu hacamat
Hacamatla tedavi olunan hastalıklar
Hangi hallerde hacamat yapılmaz?
ve dikkat edilecek hususlar
Hacamat öncesi tavsiyeler
Hacamat sonrası tavsiyeler
Hacamat ne zaman yapılırdı
Hacamat yapılacak yerler
Sırttaki hacamat Noktaları
Vücudun ön tarafındaki Noktalalar
Son söz

ÖNSÖZ
Elhamdulillahi Rabbil alemin vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Üzerinde bazı bilgiler sunmak istediğim Hacamat; binlerce senedir insanoğlunun tatbik edegeldiği faydası denenmiş ve isbatlanmış bir halk tedavi metodudur. Bazı rivayetlere göre beş bin sene evvel eski Mısırlılarda, Asurlularda. Çin ve Uzak Doğu Ülkelerinde (M.Ö 400 senelerinde Hipokratesden rivayet olunan Haberlere göre) Hacamatın tatbik olunduğunu görmekteyiz.. Bunun yanında bizlere sahih ve ısbatlı kaynaklardan aldığımız bilgilere göre sevgili Peygamberimiz (SAV.) Mirac’da zaman bir melaike gurubu ile karşılaşsa “Ya Muhammed kendine ve ümmetine hacamat yap tir” diye tavsiye olunduğu sahih hadislerle rivayet olunmaktadır.
Hacamat bu vesile ile bizim yaşantımızda vazgeçilemez bir tedavi yöntemi olarak hayatımıza girmiştir.. Almanya’dan Çin’e Malezya’dan Canada’ya ve Avusturalya’ya kadar butun dünya devletlerinde tatbik olunan bir yöntemdir Bilhassa son yıllarda hacamata yönelişin dünyada gözle görülür bir şekilde arttığı ölmektedir. ÇOK BASİT GÜVENİLİR ve İL AÇSIZ bir tedavi şekli olması dolayısı ile kabul görmesi gayet normal karşılanmaktadır.
Daha evvelki senelerde Türkiyemizde her bir mahallede hacamat yapan berberler vardi bilahare bu meslek ne hikmettense kayboldu…

Almanya’da 25 sene önce tahsilini ettiğim Heilpraktiker Kollegium isimli doğal yöntemlerle tedavi usullerini öğrendiğim Halk Hekimliği Kolejinde hacamatla tanıştım ve Almancası Schropfen olan tedavi yönteminin Almanya’da yaygın olarak tatbik edildiğini gördüm.

Bilahare geldiğim ve şuan ikamet etliğim S.Arabistan’da hacamatla (Al hijamah/Cupping therapy) tedavinin çok yaygın olarak tatbik edilmekte olduğunu gördükten sonra bu tedavi metodunu programlarımda tatbik etmeye başladım…
Bunun yanında Türkiyemiz’de aziz milletimize sunmak üzere bu kitapçığı yazarak konu hakkında merak duyan kardeşlerimi az da olsa aydınlalabilirsem ne mutlu bana …
H.Dr.HP Mehmet Kocabaş

HACAMATLA İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER
Miraç gecesinde bir melek grubunun Peygamberimize “Ümmetine hacamatı emret!” diye söylendiğini İbn.Abbâs (r.a.) rivayet etmektedir. {Ali Nâsıf, etTâc, III, 203)
Hz. Peygamber (s.a.v.) bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir hacamatçıya hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp o kişiye ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur “Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır (yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır) (Buhâri, Tıp 13; Müslim, Musakat 62. 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıp 3).
Hz. Peygamber (s.a.v.) ihramlı iken hacamat yaptırmıştır. (Buhâri, Savm, 22; Müslim, Hac 87, 88; Ebû Dâvud Menâsik 35).
İhramlı iken saç kestirmemek şartıyla hacamatın caiz olduğu hususunda âlimler arasında görüş birliği vardır Aynı şekilde Hz. Peygamber (s.a.v.) oruçlu iken de hacamat yaptırmıştır. Yani kan aldırmıştır. (Buhari, Tıb II; Ebû Davûd, Siyam 29).
Nafi (r.a.)’den rivayet edildiğine göre;
ibn Ömer (r.a.) Kendisine “Nafi kan (fazlalaşmak suretiyle) beni yedi. Bana hacamatçı getir ve genç bir hacamatçı seç. Ne yaşlı ne de çocuk hacamatçı seçme” demiştir.
Nâfi der ki; İbn Ömer (r.a.) şöyle dedi: Ben Resulullah (s.a.v.)’den şöyle dediğini işittim. “Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmak, aklı ve hıfzetme (ezberleme) gücünü artırır, Hafız olanın da hıfzetmek kabiliyetini kuvvetlendirir. Artık kim hacamat olmak isterse Allah’ın ismini zikrederek perşembe günü hacamat o!sun” (İbn Mâce, Kitâbu’tTıb,22)
ibn Hacer, Buhâri şerhindeki Hacamal bölümünde özelle şu bilgiyi verir: Buhâri, Sahihinde “Hangi saat hacamat olunur” başlığı altında bir bâb açmış ve burada Ebû Musa’nın geceleyin hacamat olduğuna dair bir bilgi ile Hz. Peygamber (s.a.v.) ‘in oruçlu iken hacamat olduğuna dair ibn Abbâs (r.a.)’ın habisini rivayet etmiştir.
İbn Hacer bununla ilgili olarak şöyle der: Hacamat olmak için uygun vakitler hakkında bir kaç hadis varid olmuş ise de hiç biri Buhâri’nin söz konusu ettiği şarta uygun değildi. Bana öyle geliyor ki: Buhâri hacamat işinin ihtiyaç olduğu zaman yapılabileceğine ve bunun belirli bir vakte bağlı olmadığına işaret etmek istemiştir Çünkü hacamat işinin geceleyin yapıldığım ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in oruçlu iken hacamat olduğuna dair hadîsi rivayet etmiştir
Hacamatın yani kan aldırmanın insan sağlığına bir çok katkıda bulunduğu tıbbî bir gerçe ğe dayanır. Özellikle bazı hastalıkların tedavisinde hacamatın faydası görülmüştür.

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur