Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Kalemler
Kalemler

Kalemler

Yaşar Kemal

Türkiye edebiyatının büyük ustası Yaşar Kemal’in yazdığı “Kalemler”, dokunaklı ve sarsıcı bir öykü. Şimdi bu öykü, Sedat Girgin’in resimleriyle yeni bir baskıyla okurlarıyla buluşuyor….

Türkiye edebiyatının büyük ustası Yaşar Kemal’in yazdığı “Kalemler”, dokunaklı ve sarsıcı bir öykü. Şimdi bu öykü, Sedat Girgin’in resimleriyle yeni bir baskıyla okurlarıyla buluşuyor.

“Kırmızısı, beyazı, karası, mavisi, turuncusu… Bir araya getirince kalemlerini, bir renk harmanı oluyordu. Gerçekten bir kalem harmanına benziyordu, ışıklı… Kalemleri okula getirecek, getirecekti ama, ya sorarlarsa bu kalemleri nereden aldın diye. Ne diyecekti, ne diyebilirdi. O kadar çocuğun arasında Çöpçübaşı babam çöplerin arasından topladı bu kadar kalemi diyemezdi ki… Ölse de, kesseler de, kanını iyice akıtsalar da diyemezdi ki… Nasıl derdi… Ama mutlaka getirmeli, arkadaşlarına kalemlerini göstermeliydi.”

Şe­hir­le­rin en önem­li yer­le­rin­den bi­ri­si de çöp­lük­le­ri­dir. Çöp­lük­le­rin şe­hir­ler için sadece ge­rek­li de­ğil, niçin bu ka­dar önem­li ol­du­ğu hiç ak­lı­nı­za gel­di mi? Bir bü­yük şehir çöp­lü­ğü­nü gö­rün­ce­ye ka­dar bu­nu ben de bil­mi­yor­dum. Bir çöp­lük, ben­ce bir şe­hir de­mek­tir. İs­tan­bul gü­zel şe­hir, alım­lı şe­hir, İs­tanbu­lun bir ha­va­sı­na, ta­dı­na gi­ren bir da­ha onun ha­va­sın­dan, ta­dın­dan çı­ka­maz.

İs­tanbu­lun boy boy, renk renk re­sim­le­ri ya­pılmış­tır yıl­lar bo­yu. Fo­toğ­raf­la­rı çe­kil­miş­tir. Üs­tü­ne şi­ir­ler ya­zıl­mış­tır. Ben si­ze söy­lü­yorum ki, bun­la­rın bir­ço­ğu­nu gör­düm, okudum, hiç­bir şey, hiç kim­se İs­tan­bu­lu çöplük­le­ri ka­dar an­la­ta­ma­dı ba­na. Kir­li mi İstan­bul, çöp­lü­ğü ko­kar, leş gi­bi­dir. Ko­ku­su bur­nu­nun di­re­ği­ni kı­rar. İs­tan­bul da­ha mı te­miz, ko­ku­su da­ha az ge­lir. İs­tan­bul mis ko­ku­lu mu, ko­ku­su mis gi­bi ko­kar çöp­lükle­ri­nin. Çöp­lük de mis gi­bi ko­kar mı, di­yecek­si­niz. Ko­kar, ba­na ina­nın… Ne­den böyle­si­ne ya­kın­dan bi­li­rim çöp­lük­le­ri? Ken­dimi sa­vun­mam ge­rek…

Ben çöp­lük uz­ma­nı de­ği­lim. Ne­de­ni­ni söy­le­ye­yim de içi­niz­de ba­na kar­şı bir şey kal­ma­sın… Bir, ben martı­la­rı çok se­ve­rim… Se­ver mi­yim? Yok yok,da­ha çok me­rak ede­rim on­la­rın ya­şam­ları­nı. Gi­de­rim, sa­at­lar­ca on­la­rı sey­re­de­rim. Bir de­niz üs­tün­de, bir ka­ya­lık­ta, bir çöp­lükte. Mar­tı­lar ge­çim­siz, dö­vüş­çü, Al­la­hın bela­sı, tut­tu­ğu­nu ko­pa­rır ya­ra­tık­lar­dır. Bu­rada mar­tı­la­rın ya­şa­mı­nın in­ce ayı­rım­la­rı­na ka­dar gir­mek ge­rek­siz. Bir gün si­ze mar­tı­lar üs­tü­ne, bu aç­göz­lü, bu yır­tı­cı, bu tut­tu­ğu­nu ko­pa­rır ya­ra­tık­lar üs­tü­ne uzun, il­ginç ya­zılar ya­za­bi­le­ce­ğim. Mar­tı­la­rın ya­şam kav­gala­rı en çok çöp­lük­ler­de olur.

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Ağrıdağı Efsanesi ~ Yaşar KemalAğrıdağı Efsanesi

  Ağrıdağı Efsanesi

  Yaşar Kemal

  Bir aşk destanı olan Ağrı Dağı Efsanesi geleneklerini Mahmut Han’a karşı savunan Ahmet ile Gülbahar arasındaki aşkı konu alır. Efsanelere ve halk söylencelelerine yürekten...

 2. Tek Kanatlı Bir Kuş ~ Yaşar KemalTek Kanatlı Bir Kuş

  Tek Kanatlı Bir Kuş

  Yaşar Kemal

  Edebiyatımızın çınarı, büyük usta Yaşar Kemal’in Tek Kanatlı Bir Kuş kitabı, toplumda bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan korkunun destansı bir romanı. Halkının neden terk...

 3. Beyaz Pantolon ~ Yaşar KemalBeyaz Pantolon

  Beyaz Pantolon

  Yaşar Kemal

  “Beyaz Pantolon” Büyümek dediğin… Yaşar Kemal bize bütün eserlerinde yoksulları, ezilenleri, zulme uğrayanları, emekçileri, memleket insanını, çocukları anlattı… Bunca yoksulluğa, yoksunluğa, acıya rağmen, hayatın...

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

 1. Zıpır Gizli Görev ~ Dilek YardımcıZıpır Gizli Görev

  Zıpır Gizli Görev

  Dilek Yardımcı

  Yönünü sevgiyle bulan bir köpeğin “şampiyonluğa” koşuşu… Dilek Yardımcı’nın, yaşanmış olaylardan esinlenerek kurguladığı Zıpır’ın ikinci serüveni; kabına sığmaz, yerinde durmaz kahramanımızı türlü engellerle yüzleştiriyor, hayatın...

 2. Cunta Kızı ~ Şule S. ÇiltaşCunta Kızı

  Cunta Kızı

  Şule S. Çiltaş

  “Kırmızı kamyonun camının bir köşesindeki fotoğrafta, kadınla adamın önünde duran iki erkek çocuktan birinin adı Haydar. Ona isim vermemişler de Haydar deyip bırakmışlar sanki....

 3. Taş ve Gölge ~ Burhan SönmezTaş ve Gölge

  Taş ve Gölge

  Burhan Sönmez

  “Gece, sessizlik değil damıtılmış ses demekti. Gündüz bütün sesler birbirine karışıp gürültüye dönerken, gece her ses kendi sadeliğiyle belirirdi. Çocukluğun şarkıları, ruhların iniltileri, baykuşun...

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur