Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Kanayan Topraklar
Kanayan Topraklar

Kanayan Topraklar

Bülent Tekin

1954 yılında Mardin’in Derik ilçesinde doğdu. Aslen Mardin’in Ömerli ilçesi Çınaraltı (Rissin) köyündendir. İDMMA (Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ (Gaziantep Kampusu) İnşaat Mühendisliği mezunudur….

1954 yılında Mardin’in Derik ilçesinde doğdu. Aslen Mardin’in Ömerli ilçesi Çınaraltı (Rissin) köyündendir. İDMMA (Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ (Gaziantep Kampusu) İnşaat Mühendisliği mezunudur. Üniversite yıllarında “Duygu” adlı bir senaryo çalışmasında bulunmuştur. Bu eser bir Sinema dergisinde fotoroman şeklinde senaryo edilmiştir. 70’li yılların şartlarında yazmış olduğu, “Oğul (roman)”, “Para (roman)”, “Toplu(msal) Şiirler (şiir)”, “Şili Sosyalizmi (araştırma-inceleme)” adlı kitap çalışmaları polis tarafından alındığından bu eserlerin basılma olanağı olmamıştır.

O yıllarda daktilo edilen nüsha yok edilince yedekleme şeklinde bir güvenlik olanağı bulunmuyordu. Bülent Tekin Edebiyatçılar Derneği, BESAM, TYS, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (fahri üye), Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti ve PEN üyesidir. Gırgır Dergisi’nde aralıksız dokuz yıl yazdı. Ayrıca 2010-2011 yılları içerisinde KKTC’de yayınlanan ‘Afrika’ adlı gazetede köşe yazarlığı yaptı. 4 Eylül 2012 ile 31 Ocak 2012 tarihleri arasında Dijle Tv’de yayınlanmış olan “Bülent Tekin ile Tarafsız Bakış” programını sundu. 2013 yılında da bu televizyon programını bir süre daha aynı televizyonda sunmuştur. Yayımlanmış eserleri: Kızıldan Sarıya (şiir), Tarih Tarih Olsun (şiir), Sevdanla Yaşayacaksan (şiir), Kral Situ’nun Hikâyesi (roman), Barışla Güzeldir Sevdam (şiir), Feyyo’nun Felsefesi (roman), Ölümü Vurmak Güneşi Öpmek (şiir), Bir Türkiye Çıkmazı (deneme), Kartal Yuvası-Mardin Tarihçedir-(tarihi roman), Köpekleşmenin Şerefi (mizah/deneme), Vatan Millet Diyarbakır (mizah/deneme), Kürt Sorunu Ve Sayılmayan İsyanlar (araştırma/inceleme), Ana Tanrıçadan Modern Köleye (deneme), Kanayan Topraklar (Simko, Berzenci, Koçgiri) 1919-1923 (araştırma/inceleme), Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları 1924-1926 (araştırma/inceleme), Taarruz Yılları 1926-1930 (araştırma/inceleme), Dersim’den Tunceli’ye Giden Yol 1930-1938 (araştırma/inceleme), Yakın Tarihte Kürt Sorunu: 40’lardan PKK’ye (1940-Günümüz) (araştırma/inceleme).

*

Ankara’da (Meclis’te) Merkez Ordusu’nun Koçgiri üzerine harekâtı görüşülürken bu harekâta sadece Kürt mebuslarından Erzurum mebusu Hüseyin Avni karşı çıktı. Mustafa Kemal, ordunun Koçgiri’ye hareketinin tenkil (bastırma, katliam) değil, tedip (uslandırma) amacıyla olduğunu savundu. Meclis’ten istediği kararı çıkarttırmış ve Nurettin Paşa alelacele Sivas’a gönderilmişti. Oysa, ordunun tedip için değil tenkil için Koçgiri’ye gönderildiği açıktı(r). Bu konuyla ilgili Komal Yayınları’ndan çıkan Koçgiri Halk Hareketi adlı eserde, resmi tezci Türk yazarlardan Rahmi Apak ve Kenan Esengin’in itiraf niteliği taşıyan sözleriyle ilgili şu yazılanlar dikkat çekicidir: “Rahmi Apak, (…)ordunun tedip ve ıslah için değil tenkil hareketini yürüttüğünü ve bu tenkil hareketinin planlarının sair belgelerini vermektedir. Kenan Esengin ise, bu tenkil eylemini özetle şöyle veriyor: Merkez Ordusu’nun tenkile başlamadan önce 14 Mart 1921’de yayınladığı bildiri özetle şöyledir: Harekâtın şiddeti, ayaklanmanın tertipçi ve tahrikçisi olan (halkı kışkırtan) kişilere yöneltilecek, mal, can, ırz ve namusları hükümetin teminatı altında bulunduğu ve din, mezhep ayrılığı gözetmeksizin bütün vatandaşların haklarının korunacağı ahaliye duyurulacak ve inandırılmalarına çalışılacaktır. Bu hedefe varmak için harekâta başlamadan önce, her birlik komutanı durumu bu suretle halka duyurarak uymaya çağıracak, fesatçı ve tahrikçilerin teslimini, yağma malların verilmesini geri isteyeceklerdir. 48 saat geçmemek şartıyla verilecek mehilin bitiminde buna uymayanlar asi sayılacaklardır. Tertipçi, eşkıya başları yakalandıkça, tutuklu olarak ve kaçmalarına meydan verilmeyerek Sivas Merkez Komutanlığı’na sevk ve teslim olunacaklardır. İsyan ve eşkıyacılıkta direnenlerin mallarına el konulacak ve en yakın hükümet merkezine teslim ile evleri yakılacak ve yıkılacaktır. Direnenler köy halkı oldukları takdirde bu işlem bütün köy için uygulanacaktır. İsteyerek ya da istemeyerek her ne şekilde olursa olsun ayaklanma ve eşkıyalığa katılmış olanların silahları ve cephaneleri alınacak, silahlarını gizledikleri anlaşılanlar da tutuklanacaklardır. Tenkil harekâtı Koçgiri Aşireti’ne ve bunlara katılmak üzere Tunceli’den (Dersim’den) gelmiş olan asilere ve Koçgiri çevresinde isyana katılmış olanlara yöneltilecektir. Kanunlara bağlılıklarını devam ettirmiş olan köy ve aşiretler halkının hiçbir surette zarar görmemeleri çok önemlidir. Tenkil harekâtı sırasında kişi haklarına önem verilmesini, halkın kalbinin kazanılmasına gayret harcanmasını silah arkadaşlarımdan beklerim.

Çeşitli kollardan hareket eden müfrezeler arasındaki ulaştırma ve irtibata da çok dikkat edilecek, harekâtın düzeninde cereyan etmesi aşiretlerin şaşırtıcı gece baskınlarına karşı hazırlıklı bulunulmasını, aynı bölge içinde hareket eden birliklerin birbirlerine karşılıklı yardımda bulunulmasını, cephane israfına meydan verilmemesini, hükümete bağlı ahalinin silahlı kuvvetlerinden uygun şekilde faydalanılmasını ve bu katliamın çok gizli tutulmasını ve alındığının bildirilmesini rica ederim. (Bkz. Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar, Kenan Esengin)”

Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa, tenkil planını Ankara’ya şöyle bildiriyor ve emrindeki askeri birliklere şu talimatı yayınlıyordu:

“Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye Riyaseti’ne 3.4.1921

Bölgede lüzum duyulan inceleme yapılmış olup aşağıdaki gibi hareket edilecektir.

1-13. Süvari Tugayı, 14. Süvari Tümeni’ne verilmiştir. 14. Tümen 9 Nisan 1921’de Zara’nın güneyinde Yaragil, Tuzla, Gözü, Peynik, Benlikaya hattında toplanacak, ilk önce Beydağı bölgesini temizleyecektir.

2-Divriği’de bulunan 27. Tugay, Refahiye’deki Giresun Müfrezesi, Kemah ve Egin müfrezeleriyle birlikte bir grup teşkil edecektir. Bu grup Kuruçay ile Refahiye’nin arasında toplanacak şekilde ileri harekâta geçecek ve bölgede Doğu Gurubu teşkil edecektir. Bu maksatla Kemah Müfrezesi Giresun Müfrezesi’yle birleşerek ve Gökse bölgesindeki asileri temizleyerek Kuruçay üzerine ilerleyecektir. Divriği’den Kuruçay’a hareket edecek olan 27. Tugay da bu bölgede Giresun ve Kemah gurubu ile birleşecektir.

3-Erzincan’daki kuvvet yerinde kalacaktır. Erzincan ile Kemah arasındaki birkaç asi köyü tepelenmesi ve Erzincan’ın korunması bu kuvvetin görevidir.

Merkez Ordusu Komutanı Nurettin.”

“Askeri birliklere talimat 1-Erzincan-Egin (Kemaliye) arasındaki Fırat nehri üzerinde bulunan köprüler tutularak, Dersim (Hozat) ile irtibat tamamen kesilecektir.

2-Refahiye, Zara, Koçhisar, Divriği’deki guruplar, Koçgiri Aşireti’nin bulunduğu bölgeye doğru birbirine kavuşacak şekilde hareket edeceklerdir. Şimdiden gerekli keşifler ve hazırlıklar yapılacaktır.

3-Bastırma maksadı: Taarruzlar, ayaklanmanın düzenleyicisi ve kışkırtıcıları olan elebaşları ve onlarla birlikte olanlara karşı yapılacak, isyanla ilgisi olmayan halkın gönlü alınarak, Hükümet tarafına geçmeleri sağlanacaktır. Şimdiye kadar çalışıldığı gibi bundan sonra da Hükümet’in asilere karşı bu hareketi yaptığı, bunun dışında hiçbir gizli düşüncesinin bulunmadığı, bütün azınlıklar hakkında eşit işlem yapılacağı ve iyi niyetinin bulunduğu halkın kulağına konacak ve anlatılacaktır.

4-Kışkırtıcılar ve fesatçılar ile bunların elebaşları yakalandıkça askeri mahkemeye verilecek, haklarında kanuni hüküm yerine getirilecektir.

5-Silahlar toplanacaktır.

6-Koçgiri Aşireti’ni bir daha başkaldırmayacak hale sokmak, yahut bu aşireti şimdiye kadar yaşadığı alandan parça parça uzaklaştırıp dağıtmak gerekecektir. Bu düşünceden hangisinin yapılacağı bastırma hareketinin sonuçlarına göre ayrıca bildirilecektir.

7-Birlikler, verilen talimata göre tesbit edilen mahallerde bulunacaklardır.

8-27. Tugay’ın Divriği’ye gelmesinden sonra askeri harekât başlayacak ve tarafımdan idare edilecektir. Nisan 1921/ Nurettin Paşa”

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Karakuşi Yıllarında Aşk ~ Bülent TekinKarakuşi Yıllarında Aşk

  Karakuşi Yıllarında Aşk

  Bülent Tekin

  Karanlık kapkaranlık yıllar yaşadık, yaşıyoruz. Kötü bir süreçtir bu. Hukukun, adaletin, insan haklarının askıya alındığı, adeta yok sayıldığı bir dönem yaşadık, yaşıyoruz. Konuşmanın yasak...

 2. Kürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar (1514-1919) ~ Bülent TekinKürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar (1514-1919)

  Kürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar (1514-1919)

  Bülent Tekin

  “Kürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar – 1514-1919” kitabı; Türklerle Farslar arasına sıkışmış birlik olmayan, dağınık yaşayan Kürtlerin bu topraklarda özgün yaşamak için çoğunlukla Türkleri...

 3. Toplu Şiirler ~ Bülent TekinToplu Şiirler

  Toplu Şiirler

  Bülent Tekin

  “Bu şiir kitabımı, aslında kendisi de gizli bir şair olan kardeşim Naci Tekin’e adıyorum. Naci, kısa şiirleri çok iyi yazan bir şairdir. Aşağıda onun...

Beriahome Harf Kupa

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur