Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Kültür
Kültür

Kültür

Raymond Williams

Raymond Williams kitapta kültürel kurum ve formasyonların tarihsel sosyolojisinin ana hatlarını çiziyor; çoğu zaman geleneksel sosloyojik yöntem içinde kaybolan “okullar” ve “akımlar”ın analizi sorununu…

Raymond Williams kitapta kültürel kurum ve formasyonların tarihsel sosyolojisinin ana hatlarını çiziyor; çoğu zaman geleneksel sosloyojik yöntem içinde kaybolan “okullar” ve “akımlar”ın analizi sorununu tartışarak kendi kuramsal yönelimi olan kültürel materyalizmin bakış açısından kültürel üretim araçlarını betimliyor. Bunu “Sanat” gibi toplumsal araçları nasıl bir özel çalışma alanı olarak tanımlayabiliriz sorusunun araştırması, tiyatro ile örneklenmiş bir formlar tartışması ve kültürel yeniden üretim ve yenilik fikirinin soruşturulması izliyor.

İÇİNDEKİLER
I.       BİR KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNE DOĞRU
1.1.   Gözlemsel Sosyolojinin Katkıları   .   .
1.2.   Alternatif Gelenek.
II.    KURUMLAR       .
2.1.   Kurumlunu;  Sanatçılar.
2.2.   Sanatçılar  ve Mesenler
2.3.   Sanatçılar  ve  Piyasalar
2.4.   Pazur Ötesi  Kurumlar
EH.   FORMASYONLAR.
3.1.   İç. Örgütlenmenin İlk Formları
3.2.   Formasyonlar Şeklindeki Akımlar
3.3.   Bağımsız Formasyonların Bazı İlkeleri
3.4.   Fraksiyonlar. Çoğunluktan Kopanlar ve
IV.    ÜRETİM ARAÇLARI
4.1.   Kalıtsal  Kaynakların Gelişmesi. .
4.2.   Beşeri Olmayan Ataçların Kullanımı.,
4.3.   Yeni Demirelin Sistemlerinin Toplumsal
Etkileri
4.4.   Asimetri  Tıpı
4.3.   Yeni Kültürel Üretim Formları
V.     ÖZDEŞİMLER
5.1.   “Sanat  Eserleri”.
5.2.   “Estetik”  Amaç
5.3.    “Sanatın Toplumsal Süreçler
5.4.   Toplumsal Formla! Olarak Sanat.
5.5.   Simge Sistemlerinin Sosyolojisi,
5.6.   iç Simgeler
VI.    FORMLAR
VII.  YENİDEN  ÜRETİM.
VIII.ÖRGLT.
KAYNAKLAR.

I
BİR KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNE DOĞRU
En son ve en etkin biçimleri içinde kültür sosyolojisi, çok farklı yaklaşım ve yöntemlerin birbirlerine yakınlaşmasıyla ortaya çıkan bir alan olarak görülmelidir. Diğer yakınlaşmalar gibi, bu yakınlaşma da buluşma noktalarında en azından bazı çatışmaları barındırmakta ve birçok kesişme noktasını ıskalamış bulunmaktadır. Buna karşın, pek çok ülkede, çok sayıda insan şimdi yeni bir evreye girmiş bulunan bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.
Kültür sosyolojisi geleneksel kategoriler bakımından kuşkulu bir alan olarak görülecektir. Kültür sosyolojisi, sosyolojinin bilinen alanlar listesine oldukça geç girmiştir. Sadece sınıf, sanayi ve siyaset ile aile ya da suç gibi geleneksel olarak bağımlı olunan alanların arkasından değil, bunun yanı sıra sosyolojinin daha tanımlanmış alanları olan din, eğitim ve bilgi sosyolojilerinin de ardından, alelade bir konu başlığı gibi sosyolojinin içinde yerini alabilmiştir.
Bu durumuyla kültür sosyolojisi hem görünüşte hem de fiilen azgelişmiş bir alandır.   Bu alandaki özgün çalışmalar aslında yetersiz sayılamazsa da, gene de yapılacak daha pek çok şey vardır. Bu alan bir buluşma ve bir yakınlaşma sorunu olarak tanımlanınca ya kadar, bildik bir tepki ile hem »medya” gibi özelleşmiş çağdaş bir form çerçevesinde düşünülen iletişim, hem de «sanat* gibi farklı şekilde özelleşmiş uzmanlık çalışmalarının ayrı bir gruplanması olmaktan çok, sosyoloji içinde sempatik bulunan bir özel çalışma alanı olacaktır (ve bu, eski ve gelenekçi kuşağın nispeten ender ilgi duyduğu bir alandır!
Adlında bu çalışmaları uygulama açısından bir uzmanlık abın gibi görmek oldukça mantıklıdır; fakat bu çalışmaların ya da çevresel olarak görülmeleri bambaşka bir tutumdur Gerçekte, çağdaş kültür sosyolojisinin günümüzde içermekte olduğu yakınlaşma, marjinal ve çevresel gibi görülmesi mümkün »lan iletişim, dil ve sanat konularından türemiş, genel toplumsal ve sosyolojik fikirlere yönelik bir ilginin yeniden işlenmesi çabasıdır. Genel sosyolojiye olan müdahaleleri ve kendi çalışmaları açısından bakıldığında modern bir kültür sosyolojisi, algılanan ve öngörülen ilişkileri ile diğer olası ve gösterilebilir ilişkileri içinde, etkin ve açık olarak yukarıdakilerin tümünü kapsayan bir soruşturma çabasını içermektedir. Bu haliyle bugün artık kültür sosyolojisi, yalnızca alanın yeniden ele alınması işi olmaktan çıkmakta ve toplum bilimlerinin genel etkinliği içinde yeni sorular ve yeni tanıtlar getiren bir disiplin olmaktadır.
.Küftür»
Kültür sosyolojisinin sorunu ve ilgisi, ilk elde «kültür” kavramının açık seçik tanımlanmasındaki  zorluk olarak görülebilir. İstisnai bir karma>ilişki olan bu kavramın tarihi ve kullanımı, Kroeber ve Kluckhohn (1952) ile Williams’ın(l958 ve 1976) eserlerinde görülebilir. Bir işleme süreci’nin adı olarak başlangıçta ürün yetiştirimi (cultivation> ya da hayvan yetiştirimi (çobanlık ve besicilik) ve zihin yetiştirimine (et kin cullivalion ‘a) doğru anlamım genişleterek özellikle Almanca ve ingilizce’de 17. yüzyılın sonlarında belirli bir halkın “bütün bir yaşam biçimi» elemek olan bir «tin» konfigürasyonunun ya da genellenmesin adı oldu. Herder (17841791) ilkin kavramı, her çeşit tekil anlamından ya da bugün söylediğimiz şekliyle «uygarlığın tek çizgili ) anlamı olmaktan kurtararak, bilinçli bir ayrımla, anlamlı bir çoğulluk, «kültürler»! kastetmek üzere kullanmıştır Daha sonra, özellikle de 18. yüzyılda antropolojinin gelişmesiyle, geniş, çoğulcu bir kavram olarak, bütün aile ve ayrı bu yaşam biçimim ifade etme özelliğini sürdürmüştür.
Fakat bununla birlikte, bu ayrı kültürleri üreten oluşturucu ve belirleyici öğelerin doğası konusunda temelli sorular ortaya çıkmıştır. Bu sorulara verilen alternatif cevaplar, hem antropoloji alanında hem de bu disiplinin genişlediği alanlarda, etkili bir anlam skalası üretmiştir, Söz konusu cevaplar, ideal, dinsel ya da ussal düzeydeki bir «bilgilendiren tin»e yönelik eski vurgusundan, şimdi ayrıca tasarlanmış toplumsal süreçlerin bunlar çoğunlukla siyasal ve ekonomik düzenin özel türleridir ve diğer süreçlerin öncelikle belirlediği bir «yaşanmış kültür»e dönük daha Çağdaş bir vurguya doğru gelişmiştir. B’i cevaplama aşamasında akışkanlık kazanan alternatif ve rakip entelektüel geleneklere göre, «kültür» anlamlı bir bütün olmaktan güvenilir bir kısmi başvuru boyutuna doğru değişen bir anlam spektrumuna oturmuştur.
Bu arada, en genel kullanımıyla «kültür», zihnin etkin olarak geliştirilmesi anlamını oldukça güçlü bir biçimde kazanmıştır. Burada kültür kavramının anlam katmanlarını, (i) zihnin gelişkin bir durumundan «kültürlü kişi», «kültür almış kişi» gibi, tii) bu gelişme süreci’ne «kültürel ilgiler», «kültürel etkinlikler» gibi ve (iii) bu süreçlerin araçları’na «sanat» olarak ve «beşeri entelektüel çabalar” olarak anlaşılan küttür kavramı gibi kadar değişen anlamlarıyla ayırt edebiliriz. Zamanımızda ise bu üçüncü anlam katmanı diğerleri arasında en yaygın kabul görenidir. Bununla birlikte, kavramın ….

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur