Ordu ve Siyaset 27 Mayıs- 12 Mart

Kurtuluş Kayalı

Kurtuluş Kayalı, ordu+siyaset ilişkisinda Cumhuriyetin kuruluşundan 12 Mart sonrasına dek yaşanan gelişmeleri, asker-sivil aydınlar ile halk arasındaki kopukluklar açısından irdeliyor. Halk kitlelerinden Tanzimattan beri…

Soğuk Savaş ve Üniversite

Immanuel Wallerstein/ Noam Chomsky/ Howard Zinn/ Ira Katznelson/ R. C. Lewontion/ David Montgomery/ Laura Nader/ Richard Ohmann/ Ray Siever

“Soğuk Savaş” Üniversitelerin yapılarını ve akademik disiplinlerin içeriğini yeniden şekillendirdi. Siyasi ve entellektüel hayatın tüm dokularına nüfuz ettiği gibi. Bu kitaptaki makaleler birbirinden çok…

Monşer/Saklı Seçilmişler

Aydoğan Vatandaş / 1 Yorum

“Monşer” sözcüğü Türk toplumunun kolektif hafızasında bir hitap şekli olmaktan çok öte farklı anlamlar taşır. Türkiye, Rusya ve bunun gibi geç modernleşmiş ülkelerde bu…

CIA’nın Büyük Operasyonları

Mark Zepezauer

Elinizdeki kitapta CIA’nın en büyük 42 suçu özetlenerek anlatılıyor. Yasadışı, kanlı faaliyetlerin bu özeti bile, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yanlısı herkesin kemiklerini sızlatmaya yeter….

Atatürk’ten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni)

Yaşar Nuri Öztürk

İngiliz düşünür ve stratejlisti Arnold Toynbee’nin 1940’lardaki uyarılarıyla başlayan ve 1990’lardan itibaren Amerikalı düşünür Samuel Huntington tarafından siyaset projeleriine dönüştürülen “dinler arası muhasebeler ve…

Anılarım

Çerkes Ethem

Çerkes Ethem Yeşil Ordu’ nun kurucuları arasında yer aldı. Halk İştirakiyun Fırkası ile ilişki kurdu ve Arif Oruç’un Eskişehir’ de çıkardığı Bolşevizm yanlısı Yeni…

33 Kurşun

Saygı Öztürk

Bu olay nasıl oldu? Sorumluları kim? PKK terörünün en yoğun olduğu bir dönemde bu askerlerimizi Malatya’dan otobüsle, silahsız ve korumasız yola çıkaranlar kimdi? Bu…

Derin Devletin Şifreleri Cem Ersever Gerçeği ve Kod Adı Yeşil

Çetin Agaşe / 1 Yorum

Duygusuz değil belki ama uyarsızlaştığımız kesin. Kozalar örmüşüz, kendi küçük dünyamızın çevresine. Ya da kozalar örülmüş, ördürülmüş. Hala kuşatılıyor ömrümüz, hapsediliyor gündelik hesaplaşmaların çemberine……

Epilepsi ile Orgazm Mediko- Politik

Yalçın Küçük

Üç ihaneti yaşıyoruz. Bir, Kemalistlerin Kemalizme ihanetidir. Bu kitap, ihanet halinde Kemalistleri işaret etmektedir. Artık hedeftedirler. İki, Müslümanların, İslama ihanet tarihindeyiz. Üç, meslek ve/veya…

İnsan Hakları Küresel Siyaset ve Türkiye

İhsan D. Dağı

Küreselleşme olgusuna birey ve bireyin özgürlükleri perspektifinden bakmamız gerektiğini öne süren kitap, Türkiye’de son 20 yıldır üzerinde çok konuştuğumuz, ancak çözemediğimiz bir konu, daha…

Muktedirlerin Siyaseti Merkez Sağ Ordu İslamcılık

Ümit Cizre

Siyaset bilimci Ümit Cizre’nin 1994-97 yılları arasında yabancı dergilerde yayımlanan makalelerinden oluşan bu kitapta yer alan, kartel partileri, DYP’nin kimlik bunalımı, Türk ordusunun siyasi…