Dünya Tarihinde Türkler

Carter Vaughn Findley

Genellikle Türkler veya Türki kavimler olarak bilinen, onlarca halkı meydana getiren aşiretlerin, boyların ve imparatorlukların altı bin yıllık karmaşık tarihi hakkında özgün bir sentez….

Büyük Osmanlı Projesi

Mustafa Armağan

Osmanlı refleksi uyanıyor Hatırla unutturulanları! Gerçeği rüyasından güzel, doyumsuz bir projeydi o. Artık barış bu benzersiz serüvenin kahramanlarıyla ve geleceğe yüreklerindeki bereketle yürü. Hem…

Dersim & Herkesin Bildiği Sır

Şükrü Aslan

Bir eski öyküdür bileceksiniz Masallardan kalmıştır Dersim Ülkemin ortasında gizli Yanık bir türküdür Dersim Yıl otuz sekizdi dağlarda İri ceviz ağaçları ve atım vardı…

Babil’den Dragomanlara

Bernard Lewis

Bu kitaptaki makalelerin hepsi şu ya da bu biçimde tarihle ilgilidir. Makaleleri başlıca üç grupta topluyorum: Geçmiş tarih hakkındaki makaleler, bugünkü tarih hakkındaki makaleler…

Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü

Horst Klengel

“Hammurabi, kral, yetkin kişiyim ben… Haklarından yoksun bırakılmışlara adalet dağıtmak için kusursuz sözlerimi dikme taşıma yazdım ve adaletin kralı olarak resmimin katında kurallaştırdım. Krallar…

Türkler Merak Edilen 117 Bilimsel Soru

Önay Yılmaz

Türkler hakkında merak edilen 117 soru… bilim adamları ve aydınlardan alınan yanıtlar… Türkler nasıl ortaya çıktı? Türkiye jeolojik olarak nasıl doğdu? Anadolu kime ait?…

Türk’ün Soy Ağacı Türk Şeceresi

Ebul Gazi Bahadır Han

Bu eser Türklerin menşeine dair bir eserdir. Çingiz Han sülalesinden Havarezmli Arab Muhammed Han oğlu Ebu’l-Gazi Bahadır Han tarafından H.1074/M.1664 tarihinde yazılmıştır. Bahadır Han,…

Türk Olmak Zordur

Suat İlhan / 1 Yorum

Kim Türk, kime Türk diyeceğiz? Türk Tarihini, Türk Coğrafyasını, Türk Devrimin sahiplenenler mi? Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan ve bundan mutlu olanlar…

Sessizce Dön

Özcan Yüksek

Mevlânâ’nın izinde Belh’ten Anadolu’ya… “Yola çıkan, yolun karakterini kazanır” diyor Özcan Yüksek. Mevlânâ’nın büyük göçünü, Mevlânâ oluşunu anlatıyor. Çöller, dağlar, sınırlar aşıyor. Mevlânâ’nın geçtiği…

Ortadoğu Uygarlık Mirası

Muazzez İlmiye Çığ

Bu kitap, Muazzez İlmiye Çığ’ın çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunduğu bazı bildirileri kapsamaktadır. Çığ, Sumerlilerden zamanımıza ulaşan kültür izlerini yazılarıyla bizlere…

İslam’da Şehir ve Mimari

Turgut Cansever

Şehir ve mimari üzerine derinlikli düşünceleriyle tanınan Turgut Cansever’in İslam mimarisi ve şehirciliği konusundaki görüşleri, ilk defa derli toplu bir şekilde bu kitapla okuyucunun…