Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Facebook’ta Beğen

turk_olmak_zordur_1

Kim Türk, kime Türk diyeceğiz?
Türk Tarihini, Türk Coğrafyasını,
Türk Devrimin sahiplenenler mi?
Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan ve bundan mutlu olanlar mı?
Kendisini Türk hissedenler mi?
Kendisini Türk dünyasının bir parçası olarak kabul edenler mi?
• “Ne mutlu Türküm diyene” diyenler mi?
Türk Olmak Zordur, Türk olmanın kaynağındaki büyüklük, tabanında ve güncelindeki doyumsuz güzellikleri Türk Kültürü, Türk Tarihi, Türk Devrimi, Türk Coğrafyası başlıkları altında anlatıyor ve sahip olunan değerlere, kimliğe ve kişiliğe ışık tutuyor.

ÖNSÖZ

Türk Olmak Zordur.
Bu isim kitabın içeriğim bütünü ile özetlemiyor.
Zorluğun kaynağında büyüklük, tabanında ve güncelinde doyumsuz güzellikler var.
Büyüklük ve güzellikler dört başlık altında toplanıyor: Türk Kültürü, Türk Tarihi, Türk Coğrafyası ve bu üç büyük unsuru çağdaş özelliklerle yenileyen Türk Devrimi.
Sayılan dört öğe birbirini tamamlayarak bizi sahip olduğumuz değerlere; değerlerimizin ve Özelliklerimizin oluşturduğu kimliğimize, kişiliğimize kavuşturuyor. Bu kültürü, tarihi, coğrafyayı, devrimi, kısaca bütünü ile bize Özgü değerleri, zorluklan ve onların yarattığı kimliği, kişiliği taşımak kolay değil, herkesin harcı da değil.
Türk Olmak Zordur isminde; ilk gençlik yıllarından bu yana hudutlarda, dağlarda, tabyalarda onurla taşıdığımız ağırlığın yeri ve katkıları var. Gerçekte sevdalandığımız zorluklar mutluluğumuzun da kaynakları oldu.
Diğer toplumların mensubu olmak zor değil mi? Elbette ki her ulusun, her coğrafyanın, her tarihin, her kültürün kendine özgü zorlukları var. Bir İngiliz’in İngiliz, Fransız’ın Fransız… olmalarından kaynaklanan zorluklar farklıdır. Türk olmanın zorlukları da özgündür.
Türk olmanın, olabilmenin, hakkını vermenin neleri gerektirdiği; Türk Kültürü, Türk Tarihi, Türk Coğrafyası, Türk Devrimi başlıkları altında özetleniyor. Özetleniyor, çünkü konular kitaplar değil kütüphaneler düzeyindedir.
Türk olmanın yapısal zorlukları sayılan dört konuda, güncel zorluklar ise giriş bölümünde ele alınıyor.
Konunun en can alıcı sorunlarından birisi olan; “Kim Türk”, “Kime Türk diyeceğiz” sorusuna en başta cevap vermemiz gerekiyor:
Türk kültürüne katkıda bulunan ve bu kültürün büyüklüğünü yaşayarak temsil edenler mi?
Türk Tarihini, Türk Coğrafyasını, Türk Devrimini Sahiplenenler mi?
Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan ve bundan mutlu olanlar mı?
Kendisini Türk olarak hissedenler mi?
Kendisini Türk dünyasının bir parçası olarak kabul edenler mi?
“Ne mutlu Türküm diyene” diyenler mi? Şüphesiz, sorulardan bir tanesine dahi evet diyebilen herkes.

GENEL GİRİŞ
Zorluk yaratan konular, yapısal ve güncel olarak iki kaynağa bağlanabilir.
Kitap için bölüm ayrılan dört konu; Türk Kültürü, Tarihi, Coğrafyası, Devrimi zorlukların temel kaynakları, yapısal nedenleridir. Güncel nedenler gibi sık sık değişmeyen yapısal nedenler; aynı zamanda varlığımızın, var olabilmemizin vazgeçilmezleri değerinde.

Yapısal Zorluklar (Büyüklükler)

Türk Tarihi, Türk Devrimi çekirdek kültür unsurlarımızdan ikisi; Türk Coğrafyası ise Türk Kültürü’nü şekillendiren en önemli etkenlerden sadece biri.
Dört konunun sebep olduğu zorluklar, büyüklüklerinin ağırlığından kaynaklanır. Büyüklüklerinin yükü; onları tanıdıkça, anladıkça azalır ve güzelliğe, doyumsuzluğa dönüşür.
Diğer yayınlarda kültürü şu şekilde tanımlamıştık: Bilgi ve deney birikimine dayanan düşünce gücü, uygulama yeteneği, beceri ve davranış özellikleri. Kültürümüz; benimsenen tanım ve dipnotta sayılan unsurlar kapsam ve içeriğinde ele alınmaktadır.1
Kültürümüz ilk yüzyılların Orta Asya coğrafyasına ve koşullarına göre şekillenmiş ve “Atlı Bozkır Türk Kültürü” oluşmuştur.
Savaş, göç ve Türk töresine dayanan ve bunlarla şekillenen kültür yapımızın en önemli özelliği; her zaman, kendi özünü koruyarak diğer kültürlerden tasarruflarda bulunabilme düzeyini korumasıdır. Savaş başarıları; bu olguyu desteklemiş, diğer kültürler içinde erimeyi çok büyük Ölçüde Önlemiş, diğer kültürlerden kendi isteğimize uygun tasarruflarda bulunma olanağı vermiştir.
Göç olgusu ise, Türk kültürüne, dünyanın bilinen bütün büyük kültürleri île ilişki kurma kolaylığı sağlıyordu.
“Atlı Bozkır Türk Kültürü” açıklanan koşullar İçinde kendi öz değerlerini koruyarak ve zamanının diğer güçlü kültürlerinden tasarrufta bulunarak zenginleşmiş, yaygınlaşmış, derinleşmiş, güzelleşmiştir. Çin kültürü; Hint, Maniheizm, Budizm; Soğd, Fars; Arap, İslam; Mezopotamya; Anadolu; Mısır; Bizans; Avrupa kültürleri Türk kültürünün tasarrufta bulunduğu kültürlerin belli başlıları olarak sayılabilir. Türkler, bu kültürlerle iç içe yaşayarak, sayılan kültür unsurlarının hemen tamamında tasarrufta bulunuyor, kendi kültürlerini geliştiriyorlardı.
Kültürümüz, açıklanan yolda; diğer büyük kültürlerden tasarruflarda bulunarak, yeni koşullara uygun ve özgün yenilenmelerle, özünden kopmayan bir gelişme içerisinde olmuştur.
Ana bölümde biraz daha ayrıntıya inilen kültür unsurlarından bazılarının çarpıcı özellikleri büyüklüğün ağırlığını belirtebilir.
Örnek olarak, çekirdek kültür unsurlarından olan dilimiz, başlıkları ile aşağı çıkarılan değerlerinden anlaşılacağı gibi özgündür ve güçlü özelliklere sahiptir. Bilinebilen, beş bin yıldır konuşulan; iki bin beş yüz yıl önceden yazısı olan; iki özgün alfabe kullanan (Göktürk ve Uygur); bin yıldan uzun süre önceden kalan yazılı abideleri bulunan; zengin ve köklü sözlü edebiyat geleneği olan; dünyanın bilinen bütün alfabeleri ile yazılmış belgelere sahip olan; Farsça’dan, Arapça’dan yararlanılarak “Osmanlıca” gibi bir abide dil yaratan; çok sağlam ilkelere ve disipline dayanan; yeni gereksinmelere duraksamadan cevap verebilen; Divan şiiri örneğinde olduğu gibi güçlü yazılı edebiyat geleneği bulunan; günümüzde dünyanın en çok konuşulan beşinci büyük dili olan…Özgün içerikli (eklemeli, aglutinan} bir dilimiz var. Bu dili araştırmak da, incelemek de, kullanmak da kolay değil. Fakat her açıdan çok güzel.
Türk kültürü başka kültürlerin olmadığı kadar özgündür; diğer kültürlerden aldığı değerlerin de Türk kültürü ile uyumunu sağlayarak tasarruf etmiş, özgünleştirmiştir.
Evrensel kültüre aşağıda örnekleri verilen bize özgü değerlerle katılıyoruz:
Evrensel sanat dallarına: Tezhip, ebru, minyatür, hat sanatı, ağaç oyma, çini, kuyumculuk, halı, keçe, diğer el işleri…
Görsel sanatlara: Karagöz  Hacivat perde oyunu; meddah; ortaoyunu…
Edebiyat dünyasına: Halk şiiri, divan şiiri, masallar, yazılı abideler ve destanlar…
Müzik dünyasına: Türk halk müziği, klasik Türk sanat müziği, askeri müzik ve yüzlerce özgün saz.
Mimari üslup ve mimari eserler: Cami, medrese, imaret, mescit, kümbet, zaviye, kervansaray, mesken, kışla, kale…
Spor dallarına: Cirit, yağlı güreş…

Yayım tarihi

“Türk Olmak Zordur” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  • Kitap AdıTürk Olmak Zordur
  • Sayfa Sayısı770
  • YazarSuat İlhan
  • ISBN6051060637
  • Boyutlar, Kapak 13,5x19,5 cm, Karton Kapak
  • YayıneviAlfa Yayıncılık / 2009

Yazarın Diğer Kitapları

Yazarın Diğer Kitapları

PaintCV.netOkudunuz mu?

Rastgele Kitap Getir Son Girilenleri Getir

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

Oynat Durdur
Vimeo Fragman Vimeo Durdur