Günümüz İnsanına Fususu’l-Hikem

Muhyiddin İbn Arabi / 10 Yorum

Tasavvuf düşüncesinin temel eserlerinden olan Fusûsu’l-Hikem, sûfîlerin bilgi ve varlık görüşünün zirvesidir. Bu eser, bir şerh geleneğinin merkezini oluşturur ve tasavvufun seyrini kendisinden sonra…