Mutlakiyetten Meşrutiyete II. Abdülhamid ve Jön Türkler

Necmettin Alkan

II. Abdülhamid’in hükümdarlık yılları, gerek Osmanlı gerekse Avrupa tarihinin en kritik olaylarının ve hesaplaşmalarının yaşandığı bir süreçtir. Başta Meşrutiyet olmak üzere modern özgürlükçü fikirleri…