Tarihin Hafızası – Tarihin Hafıza Defteri

Prof. Dr. Mehmet Çelik

Son yıllarda “tarih” kamuoyunun gündeminde yer alan en önemli konulardan biri haline geldi. Yazılı ve görsel medyada çok sık yer almaya başladı. Bazı televizyon…