Altın Işık; Tam Metin

Ziya Gökalp / 2 Yorum

Altın Işık, düşünce adamı olmasının yanı sıra verimli bir halkbilim araştırmacısı da olan Ziya Gökalp’ın Türk masallarının, halk öykülerinin ve destanlarının bir bölümünü, nazım…

Türkçülüğün Esasları

Ziya Gökalp / 1 Yorum

Türkçülüğün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa’da Türklükle ilgili iki hareket oluştu. Bunlardan birincisi Fransızca, Turquerte denilen, Türk hayranlığıdır. Türkiye’de yapılan İpekii ve yün dokumalar,…