El İhtiyar (4 Cilt) (El Mavsili)

Mehmet Keskin,Abdullah b. Mahmud el-Mavsıli

Mehmet Keskin tarafından Türkçeye kazandırılan bu eser, İslam aleminde medreselerde ve ilahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak yıllarca okutulmuştur. Binlerce fıkhi konunun özünü bu eserde…