Soğuk Savaş ve Üniversite

Immanuel Wallerstein/ Noam Chomsky/ Howard Zinn/ Ira Katznelson/ R. C. Lewontion/ David Montgomery/ Laura Nader/ Richard Ohmann/ Ray Siever

“Soğuk Savaş” Üniversitelerin yapılarını ve akademik disiplinlerin içeriğini yeniden şekillendirdi. Siyasi ve entellektüel hayatın tüm dokularına nüfuz ettiği gibi. Bu kitaptaki makaleler birbirinden çok…