Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Atatürk’ün Yasaklanan Kitabı
Atatürk’ün Yasaklanan Kitabı

Atatürk’ün Yasaklanan Kitabı

Hüseyin Hakkı Kahveci

Osmanlı Ortadoğu’yu ve Kudüs’ü kaybederken kendi içimizde bizimle beraber yaşayanlar bizi mağlubiyete taşıyan sonucu tayin etmişlerdi . NİLİ Yahudi yerel istihbarat örgütü, İngiliz ordusuna…

Osmanlı Ortadoğu’yu ve Kudüs’ü kaybederken kendi içimizde bizimle beraber yaşayanlar bizi mağlubiyete taşıyan sonucu tayin etmişlerdi . NİLİ Yahudi yerel istihbarat örgütü, İngiliz ordusuna Osmanlı ordusunun geri planı hakkında bilgi aktarıyordu. Kudüs bu yüzden kaybedilmişti.
Bu tarihsel arka planın tanığı Mustafa Kemal Atatürk, Siyonist İsrail Devleti’nin kuruluş sürecinde, 1937 yılında şunları söylemek durumunda kalmıştı:

“Şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için, İslamiyet’in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mâni olacağız. Buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Peygamber’in son arzusunu, mukaddes toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız.”
Haziran 1937, TBMM
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri

Atatürk tarafından basılma emri verilen ve yine Atatürk’ün kurduğu devletin kurumları tarafından toplatılarak yasaklanan elinizde tuttuğunuz bu kitap hikâye tadında bir istihbarat kitabı olmasının yanında stratejik ve gizli bilgiler içermektedir.
Atatürk’ün Yasaklanan Kitabı Siyonizm’in gelişim sürecine ve devletleşmesine farklı bir bakış açısı getiren, günümüz olaylarıyla bağlantısını kuran, Mescid-i Aksa tartışmalarının güncel olduğu bir dönemde her bakımdan tartışma yaratacaktır.
Eğer bu kitapta yer alan bilgiler ve yaşanmışlıklar Türk ordusuna iyice öğretilmiş olsaydı, Ergenekon, Balyoz, Sarıkız gibi isimlerle adlandırılan yurtdışı kaynaklı istihbarat ve devlet müdahaleleri gerçekleşmezdi. Daha ötesi 15 Temmuz darbe girişimi hiç yaşanmazdı.

İÇİNDEKİLER

YAZAR HAKKINDA …………………………………………………..11
Eserleri:………………………………………………………………12
Sorularınız için sosyal medya iletişim:……………………..12
ÖNSÖZ……………………………………………………………………….13
GİRİŞ …………………………………………………………………………15
Suzy Liberman’ın Yazarı Hakkında………………………….15
ATATÜRK’ÜN EMRİYLE!……………………………………..18
Yahudi Casusu Suzy Liberman’ın Hatıratı………………..19
Yahudi ailenin ve hahamın telkini: …………………………19
21 Ağustos 1911’deki notlarından…………………………..19
Babadan Talmud’a dayanarak kızına taciz girişimi…….20
FİLİSTİN’DE YAHUDİLERLE İLİŞKİ …………………21
Cevat Rıfat Atilhan Gerçeği!………………………………….21
GİRİŞ …………………………………………………………………………27
Oyunu Atatürk Bozmuştu …………………………………………..27
Tevrat Ayetleri………………………………………………………….28
1. BÖLÜM
OSMANLI HANEDANININ
YAHUDİLEŞEN NESİL YAPISI………………………………….31
Osmanlı Padişahlarının Anneleri: ……………………………….31
Fatih Dönemi……………………………………………………………34
Yavuz Dönemi…………………………………………………………..35
Kanuni Dönemi ………………………………………………………..36
Gerçekle Yüzleşmek ………………………………………………….44
2. BÖLÜM
MUSTAFA KEMAL VE FİLİSTİN CEPHESİ………………47
3. BÖLÜM
YAHUDİ KADIN İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ NİLİ………..59
NİLİ Teşkilatı Lideri Sarah Aaronson…………………………..64
4. BÖLÜM
ATATÜRK’ÜN YASAKLANAN KİTABI ……………………..73
Gerçek Hikâyenin Başlangıcı……………………………………..73
5. BÖLÜM
SUZY LIBERMAN KİTABI:
NİLİ Casusu Suzy Liberman’ın Hatıra Defteri……………….77
Cimnazyorn: Lise………………………………………………….78
21 Ağustos 1911…………………………………………………..79
Goyim: Yahudilerden gayri bütün insanlar . ……………..80
16 Eylül 1911 ……………………………………………………..82
21 Teşrinevvel (Ekim) 1911 ……………………………………87
19 Teşrinisani (6 aylık Kasım-Mayıs dönemi) 1911……89
17 Kânunuevvel (Aralık) 1911………………………………..90
1 Kânunsâni (Ocak) 1912 ……………………………………..91
20 Kânunsâni (Ocak) 1912 ……………………………………92
22 Kânunsâni (Ocak) 1912 ……………………………………92
1 Şubat 1912……………………………………………………….93
16 Şubat 1912 …………………………………………………….94
17 Şubat 1912 …………………………………………………….94
18 Şubat 1912 …………………………………………………….95
20 Şubat 1912 …………………………………………………….96
22 Şubat 1912 …………………………………………………….97
Yaşasın İsrail İmparatorluğu!…………………………………108
1 Mayıs 1914 ………………………………………………………109
14 Mayıs 1914 ……………………………………………………110
15 Mayıs 1914 ……………………………………………………111
NİLİ casusluk teşkilatı kuruluyor ……………………………114
15 Temmuz 1914 …………………………………………………120
15 Ağustos 1914 ………………………………………………….122
6. BÖLÜM
ÜSTEĞMEN ADNAN VE YAHUDİ CASUS
SUZY İLİŞKİSİ…………………………………………………………..147
Suzy Liberman’ın Hatıralarından Bir Casusun Aşk Oyunları
Cevat Rıfat Atilhan’ın Kaleminden………………………………147
7. BÖLÜM
OLAYLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGE
VE YER ANALİZİ ……………………………………………………..189
Atatürk Yüzünden Planlarımızı
Yarım Yüzyıl Ertelemek Zorunda Kaldık ………………………191
Türkiye’ye Adnan Menderes Zamanında
Marshall Yardımı ile El Attık ……………………………………..192
1980 Darbesi Bizim İsteklerimiz
Doğrultusunda Yapıldı……………………………………………….193
Binlerce Türk Genci
Uydurma İdeolojiler Uğruna Can Verdi ………………………..193
Özal, İsteklerimiz Doğrultusunda
Kapıları Sonuna Kadar Açtı ……………………………………….194
Türkiye’de Para İtibar Gördü,
Arkadaş, Dost, Aile Gibi Kavramlar Unutuldu………………195
Kürt Devleti Projesini Hayata Geçirmek İçin
Önce Örgüt Yarattık…………………………………………………..196
Türkiye Bizim İçin Çok Önemli,
Su Kaynaklarının Önemli Bir Kısmı Burada………………….196
En Önemlisi, Türkler Medeniyetin Beşiğidir
ve Kökenleri Sümerlere Kadar Dayanır………………………..197
Medeniyetin Beşiği Olarak Türkleri
Kabul Edemezdik, Bu Mirasa El Koymalıydık ………………198
Osmanlı’yı Yıkmak Zor Olmadı…………………………………..199
Hitler, Bizim Tarafımızdan Getirildi,
Çünkü Buradaki Yahudiler İsrail Devletini
Kurmaya Yardımcı Olmadılar……………………………………..200
8. BÖLÜM
ATATÜRK’ÜN TEVRATİ PLANI DEŞİFRESİNE
DAİR İŞARETLERİ……………………………………………………203
Osmanlı Sultanı ve Halifesi Haçlı Siyon Hizmetkârı………204
Hatay Meselesi ve Mersin…………………………………………..205
Atatürk Düşmanı Çok İyi Tanıyordu…………………………….206
Atatürk Hasta Olmadan Önce
Mason Localarını Kapatıyor! ………………………………………208
19 SORU!………………………………………………………………..215
9. BÖLÜM
SONUÇ……………………………………………………………………….219
Atatürk Yahudi Devleti Kurulmasına Karşıydı ………………223
Atatürk: Kudüs’ü Yahudi ve
Hıristiyanlara Çiğnetmeyeceğiz…………………………………..224
Yasaklanan kitaplar listesinde…………………………………….227
Satışı yasaklanan ve toplatılan kitaplar başlığı altında……227

ÖNSÖZ

“Tarih tekerrürden ibarettir” sözü boşuna söylenmiş bir söz değildir. Yıllar birbirini kovalasa da tarihten örnek almayan devletler ve milletler tekerrür eden olaylar içerisinde boğulurlar. Bir müddet sonra yok olurlar. Suzy Liberman bir Yahudi casusu. Filistin yarımadasında örgütlenmiş Yahudi toplumunun İsrail devletini kurmadan önce alanda örgütlediği ve bilgi akışını sağladığı örgütün adı olan NİLİ üyesi. Neden çok önemli? Çok önemli olmasaydı Mustafa Kemal Atatürk tarafından bastırılıp 1935 yılında Türk ordusunun tüm subay ve astsubaylarına dağıtılmazdı. Burası çok önemli. İsrail kurulmadan dört yıl önce İsmet İnönü yönetiminde –Atatürk tarafından basım emri verilen kitapta geçen olaylar– maalesef İsmet İnönü emriyle yasaklandı. İşte bu yüzden Atatürk’ün Yasaklanan Kitabı adını koydum. Sadece bir dönemin değil; Osmanlı hanedanının nasıl Siyon hizmetkârlığı ile Yahudileştiklerini ve Türk milletini soyduklarını kaynaklarıyla açıkladım. Suzy Liberman aslında Ortadoğu coğrafyasının Türk milletinin elinden çıkmasına sebep olan derin casusluk mesleğinin kitabını yazmış Polonya doğumlu Yahudi kadın casus.

Osmanlı’nın Filistin’i kaybetmesinde başrol oynamış isimlerden ve bu esnada yaptıkları, askeri strateji ve istihbari güvenlik açısından Türk milleti adına tekerrür etmesin diye Atatürk tarafından tüm subay ve astsubaylara kitap olarak dağıtılmıştır. Bu olaylar yaşanırken Mustafa Kemal Atatürk, Süveyş Kanal Muharebesi’nde Osmanlı ordusuna komuta ediyordu. İşte mağlubiyeti getiren sonuç belliydi. Nili Yahudi yerel istihbarat örgütü İngiliz ordusuna Osmanlı ordusunun geri planı hakkında bilgi aktarıyordu. Kudüs bu yüzden kaybedilmişti. Atatürk tarafından basılma emri verilen bu kitap hikâye tadında bir istihbarat kitabı olmasına rağmen içerisinde stratejik ve saklanan bilgiler içermektedir. Bu kitap Atatürk tarafından kurulan devletin kurumları tarafından 1944 yılında resmi olmayacak şekilde talimatla toplatılarak yasaklanmıştır. Kitap içeriğinde yer alan konuları tek tek analiz ederek ve tarihi olaylarla örtüştürerek siz değerli okuyucularımıza tarih tekerrür ederken hatırlatmalarda bulunuyorum. Saygılarımla…

GİRİŞ

Suzy Liberman’ın Yazarı Hakkında

“Cevat Rıfat Atilhan, 1892 yılında Vefa semtinde doğmuştur. Şam Mutasarrıfı Hasan Rıza Paşa’nın oğlu olan Cevat Rıfat, dedesi Bosna Hersek Beyi Hurşit Paşa’nın arzusuyla Kuleli Askeri Lisesi’nde okur. 1912 yılında yirmi yaşındayken Harbiye’den mezun olan Cevat Rıfat, çok geçmeden Balkan Harbi’ne katılır. Edirne muhasarası sırasında esir düşer. Sofya’da bir süre tutulan Cevat Rıfat daha sonra İstanbul’a dönerse de savaşlardan yakasını kurtaramayarak Osmanlı’nın kaderine ortak olur. Arnavutluk harekâtı, Suriye, Filistin, Sina cephelerine, Birinci ve İkinci Gazze meydan muharebelerine katılan Cevat Rıfat, Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti aleyhine bitmesi üzerine Anadolu’ya geçip Milli Mücadele’ye katılır. 1920 yılında TBMM tarafından milis generalliğe terfi ettirilir. Milli Mücadele’nin zafer ile bitmesi üzerine ordudan istifa eden Cevat Rıfat, sivil hayata, çok sevdiği mukaddes bir davaya, basın hayatına atılır. Cevat Rıfat Atilhan, 4 Şubat 1967’de hayata veda eder.

Ortalığı komplo teorilerinin kapladığı bir dönemde Cevat Rıfat Atilhan’ın Suzy Liberman isimli casusluk macerasını anmakta yarar var. “Cephe gerisinde cereyan etmiş tamamen hakikat, şayanı dikkat bir casusluk vakası” notu ile takdim edilen ve ilk baskısını yazarın şahsi gayretiyle hazırlattığı kitap ilk bakışta çok sıradan. Ne var ki, hem barındırdığı komplo teorileri, hem hayatını komplo teorilerine adamış yazarı Cevat Rıfat Atilhan’ın yasaklanan bu kitabı casusluk macerasına farklı bir değer katıyor. Hayat hikâyesini yukarıda özetlemiştik Atilhan’ın. Cevat Rıfat, özellikle Filistin’de Yahudileri tanıma fırsatı bulur… Orduyu geriden hançerleyen vatan hainleri ile uğraşır.

Bu hainler, Osmanlı’nın sinesini açtığı Siyonistlerdir. Cevat Rıfat, 1909’dan sonra Filistin’e yerleşen Yahudi köylerinin yekûn olarak ordu aleyhine casusluk yaptığını amansız takiplerle ortaya çıkarır, elebaşılarını bizzat idam ettirir… Muhtelif gazetelerde yazdığı on binlerce makale ve 74 kitabı ile İslamiyet, masonluk, Yahudilik, Siyonizm ve Milli Mücadele üzerine eserler kaleme alır… Cevat Rıfat, Türk milletinin kendisini uşak gibi kullanan ve sömüren emperyalizmin, kapitalizmin ve komünizmin mucidi olan dünya Yahudiliğinin gizli yönlerini ve gayelerini, sırlarını açığa vurur. Yahudilerin dünya hâkimiyetini ele geçirmek için kurdukları dernekleri, Rotary kulüpleri; Lions kulüpleri bütün açıklığıyla ifşa eder. Yazarının ürkütücü hayat hikâyesiyle örtüşüyor Suzy Liberman. 5. baskısının önsözünden düzeltmeden alıntıladığımız ifadelerle: “Bu eser Siyonizm’in Filistin’de Yahudi devleti kurması için giriştiği türlü nimetleri ile beslendiği bir memlekette o millete karşı alçakça irtikâp ettiği korkunç cinayet, hıyanetleri izah eden birkaç sahifeden ibarettir.”

Kitabın ilk baskısı gerçekten de birkaç sayfadan ibaret. 1918 yılında Filistin cephesinde çarpışan Osmanlı ordusunun genç zabiti Adnan’ın gönlünü kaptırdığı aslında Siyonist faaliyetlerde bulunan bir örgüt adına çalışan Yahudi kızı Suzy tarafından uğradığı ihanetin anlatıldığı 56 sayfalık hikâye, savaşların kurbanı olan iki gencin trajik sonları ile noktalanır. 5. baskıya yazdığı notta bu olayın gerçekten yaşandığını eklemiş Cevat Rıfat. Bir hatırlatma yapalım; aynı tarihlerde aynı cephede faaliyet gösteren İngiliz Kemal’in maceraları da yaşanmışlıkların esiniyle kurgulanmışlardı. Ancak İngiliz Kemal, Arabistanlı Lawrence ve onun kışkırttığı Arap birliklerine karşı mücadele ediyordu. Oysa Cevat Rıfat, tarihsel olgulara pabuç bırakmak niyetinde değildir. Atilhan’ın komplo teorisine göre aslında onlar olgu bile değildir, her şey yalandan, yanılgıdan ibarettir; çünkü: “Uzun yıllar milletimize, gençlerimize, Filistin cephesinde Arapların; Müslüman kardeş dediğimiz kimselerin bize hıyanet ettiklerini, geriden hançerlediklerini propaganda etmişlerdir.

Bu propagandayı dünya çapında idare eden Siyonistler, aksine İslam-Arap memleketlerinde de aynı şekilde Arap memleketlerinde Türk idaresinin zulüm vesairesinden dem vurup onları da bize düşman etmişlerdir.” Şimdi de biz bir komplo teorisi üretirsek eğer, Suzy Liberman’ın 1918’in yaşanmışlıklarına dayanmadığını, yazıldığı 1935’in ihtiyaçlarına göre tanzim edildiğini, dahası sipariş üzerine kaleme alındığını iddia edebiliriz. Kanıtımız, Büyük Erkân-ı Harbiye Riyaseti’nin (Genelkurmay Başkanlığı) sipariş ettiği kırk bin nüsha Suzy Liberman kitabının kendisidir. Kitabın 5. baskısının arka kapak yazısını aynen aktarıyorum:

ATATÜRK’ÜN EMRİYLE!

“Bu eser Genel Kurmay Başkanlığının tetkiki ile Ordu subaylarının okumasının faydalı olacağı tesbit edilerek 26 Mayıs 1935 tarih ve 43782 sayılı Tamim ile 40.000 adedi alınarak orduya dağıtılmıştır.”

II. Paylaşım Savaşı sonrası yapılan yeni baskılarında kitapta hacimce bir büyüme kaydedilmiş, anlattıklarını yeterli bulmamış olmalı ki ilk hikâyenin bittiği yerden başlamak üzere bir de hatıra defteri eklemiş Atilhan: Suzy Liberman’ın defterini. Basit bir ek değil. Araya sokuşturulan bu parçanın, yani 1935’te unutulup 1945’ten sonra bulunan hatıra defterinin önemli bir işlevi var. Yazar Anna Frank’ın Hatıra Defteri’ne yanıt vermek istemiş. Ona göre anılarla genişletilmiş kendi kitabı bir müddet evvel Siyonizm’in propagandası mahiyetinde olmak üzere dünyanın her yerinde bir anda milyonlarca nüsha olarak bastırdığı Anna Frank’ın Hatıra Defteri kitabına benzemez. O yalan, bu ise gözümüzün önünde geçmiş hakiki bir facianın ta kendisidir.

Görüldüğü gibi toplama kamplarını değil hangi defterin gerçek olduğunu tartışıyor Atilhan; sivil halka, bir ırka karşı girişilen soykırımı görmek istemiyor. Cephelerde kırılan Osmanlı ordusunu savaşa sürenleri suçlamıyor, vatan kavramının zihinlerde henüz teşekkül etmediği bir dönemde Arap çöllerine gömülen Anadolu köylüsünü vatan aşkı ile dolduruyor, ama yaşadığı toprakları savunan insanları nedense bir ihanet teşkilatı kurmakla itham ediyor. Cevat Rıfat’ın mantığına göre, kendi söylediklerini söylediği için yine kendisinin yazdığı Suzy Liberman’ın not defteri hakikidir…

 

Eklendi: Yayım tarihi
 • Kategori(ler) Araştırma - İnceleme
 • Kitap AdıAtatürk'ün Yasaklanan Kitabı
 • Sayfa Sayısı232
 • YazarHüseyin Hakkı Kahveci
 • ISBN9786053117452
 • Boyutlar, Kapak13,5 × 21 cm, Karton Kapak
 • YayıneviDestek Yayınları / 2020

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Sır Muhafızı Barış Manço 2023 ~ Hüseyin Hakkı KahveciSır Muhafızı Barış Manço 2023

  Sır Muhafızı Barış Manço 2023

  Hüseyin Hakkı Kahveci

  Tanrısal mesajların insanda karşılık bulup bulmadığı ya da ne ölçüde karşılık bulduğu veyahut insanın fıtratındaki yatkınlıktan uzaklaşıp uzaklaşmadığı konusu bize Barış Manço formülünü verir....

 2. Lenin’den Atatürk’e Mühürlü Vagon ~ Hüseyin Hakkı KahveciLenin’den Atatürk’e Mühürlü Vagon

  Lenin’den Atatürk’e Mühürlü Vagon

  Hüseyin Hakkı Kahveci

  İki büyük liderin kaderi mühürlenmiş bir vagona sığamadı. Lenin ve Atatürk bugün dünyanın bildiği ve tanıdığı iki büyük lider olarak tarihe geçti. Lenin ve...

 3. Uyanış ~ Hüseyin Hakkı KahveciUyanış

  Uyanış

  Hüseyin Hakkı Kahveci

  “Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter!” III. Dünya Savaşı senaryosu çok önceden yazıldı, şimdi oynanıyor. Dünya, eşi benzeri görülmemiş bir kıyamete yaklaşıyor. Üstelik...

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur