Ebu’l-Hasen El-Eş’arî’de Nazar ve İstidlal

Hüseyin AYDIN

Eş’arî Ehl-i Hadis ile Mu’tezile arasında yöntem ve görüş farklılıklarından kaynaklanan kamplaşmanın önlenmesi için bir uzlaşma arayışına girmiş, taraflar arasında orta yol denilebilecek bir…