Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

İslam’ı Tanıma Metodu
İslam’ı Tanıma Metodu

İslam’ı Tanıma Metodu

Ali Şeriati

Bugün bilmediğimiz, tanımadığımız bir şeye tapma zamanı değildir. Özellikle okumuş yazmış olanların, kendi mukaddeslerini tanıma konusundaki görevleri daha da ağırdır. Bu sadece İslamî bir…

Bugün bilmediğimiz, tanımadığımız bir şeye tapma zamanı değildir. Özellikle okumuş yazmış olanların, kendi mukaddeslerini tanıma konusundaki görevleri daha da ağırdır. Bu sadece İslamî bir görev değil, aynı zamanda bilimsel ve insanî bir görevdir de. Herkesin şahsiyeti kendi inançlarını tanıdığı ölçüde değer taşır. Çünkü inanç, tek başına bir erdem değildir. Tam olarak bilmediğimiz bir şeye inanıyor olmamızın fazla bir değeri yoktur. Aksine erdem, inandığımız bir şeyi iyice bilmektir. Madem ki biz İslam’a inanıyoruz, o halde onu doğru tanımak ve doğru tanımak için de doğru bir yöntem seçmek zorundayız.

Şimdi şu soruyu sormalıyız: Hangi yöntem, İslam’ı doğru tanıma yöntemidir? İslam’ın hakikatlerini tanımak için Avrupaî yöntemlerden birini, mesela doğal, psikolojik veya sosyolojik bir yöntemi taklit etmek ve yararlanmak zorunda değiliz; aksine kendimiz yöntem seçimi konusunda bir yenilik yapmak için çaba harcamalıyız. Elbette Avrupa’nın bilimsel yöntemlerini tanımak gerekir, ama onları “cebren” taklit etmeye gerek yoktur. Bundan dolayı bizim vazifemiz, İslam hakkında bir araştırma yapmazdan önce, İslam’ı araştırmanın en iyi yöntemini seçmektir.

İÇİNDEKİLER

Ali Şeriati

Yayıncının Notu

Farsça Yayıncının Notu

BİRİNCİ BÖLÜM

İslam’dan Önce Araplar

Yemen Medeniyeti

Gassânîler

Cahiliye Arapları

Din

Adnânî Arapları

Adnânî Arapları: Dış Dünya ile Bağlantı

Adnânî Arapları: Kültür ve Medeniyet

Toplum, Hükümet, Gelenek

İKİNCİ BÖLÜM

İslam’ı Tanıma Metodu

Peygamber’in Şahsiyetinin Bazı Özellikleri

Zirvede Bir Salabet, Zirvede BirMahbubiyet

Peygamber’in Yükseklerde Duruşu

Köhne Değerleri Yıkması ve Yeni Değerler İnşa Etmesi

Peygamber’in Eğitimi

Zaaf Halinde Kudret

Evinİçindeki Peygamber

Mahrumların Dostu Muhammed

Peygamber’in İntizamı

Peygamber’in Vefatı

Hicretten Vefata Dek

Okuyucu ile Birkaç Husus

Hicret

Takip Başladı

Kuba’da

Şehre Giriş

Mescit

İkinci Hutbe

Hayatın On Yılı

Hicretin İlk Yılı

Hicretin İkinci Yılı

Hicretin Üçüncü Yılı

Hicretin Dördüncü Yılı

Hicretin Beşinci Yılı

Hicretin Altıncı Yılı

Hicretin Yedinci Yılı

Hicretin Sekizinci Yılı

Hicretin Dokuzuncu Yılı

Muhammed Ölüyor

İslam’ın İlk Dönemindeki Bazı Olayların İncelenmesi

Peygamber’in Ölümü

Selmân-ı Pâk ve İran İslam’ının İlk ManeviyatTomurcukları

Dr. Abdurrahman Bedevî’nin Yazdığı Giriş

Louis Massignon

Hayatı

Eserleri

Kişiliği

Başlangıç – Medâin ve Kûfe – Selmân’ı Nasıl Araştırmak Gerekir

Konunun Özeti

1. Rivayetlere ve Eskilerin Sözlerine Dayalı Selman’ın Hayat

Hikâyesinin Özeti ve Horovitz’in Eleştirel Görüşünün Analizi

2. Selman’ın Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetin Tahlili

“Selman Ehlibeyttendir” Hadisi

Kerdid ve Nekerdid/Yaptınız ve Yapmadınız

3. Selman’ın Medain’de Ölümü

Abdulkaysoğullarının Müttefiki Olarak Irak’a Gelişi Hakkındaki Varsayımlar

El Sanatkârları Sınıfında ve Bazı Dinî Silsilelerde Selmanî İsnat

4. Selman’ın Kur’an’ın Nüzulu Konusunda Muhammed Yanındaki Tarihî Rolü

Onun Ali ile Birlikte Sonraki Rolü

Mim ve Aynı Karşısında Sin’le İlgili Olarak Şiî Gannusî’nin Görüşleri

Sonuç

Ek-1

Aşırı Fırkalar Selmaniye Veya Siniye Hakkında Yayınlanmamış Beş Metin

Ek-2

Kaynaklar Hakkında Bilgiler

A. Kaynakların Sınıflandırılması

B. Doğu Dillerindeki Kitaplar

C. Avrupa Dillerinde

İşaretler

İmam Rıza’nın Veliahtlığı Meselesi Hakkında Kısa Bir İnceleme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Mektebi

Mektep

Serbestlikler

Yaş Serbestliği

Başlama Zamanı Serbestliği

Eğitim Süresi Serbestliği

Bireysel Serbestlik

Kafa

Dersler

Medrese

Kurum

Ev

Medres

Hoca Hücresi

Kütüphane

İdarî Sistem

Talebe

Sınıfsal Köken

Hoca Seçimi

Hücrenin Belirlenmesi

Medrese Bursu

Tahsil Bursu

Gelirler

Öğrenim Aşamaları ve Bölümleri

Ortak Dil

Mukaddimât

Arap Edebiyatı

Naklî

Cevaz

Dirayet İlmi

Özgürlük ve Sorumluluk

Hariç

Eğitim Öğretimde İki Zıt Felsefe

Toplum

Toplumsal ve İnsanî Eğitim Öğretim Sistemi

Realizm Temeli Üzerinde İdealizm

EKLER

İslam Tarih ve Medeniyetini Tanımanın Gerekliliği

Çeşitli Dinlerde Tanrı

İki Mesih

Yahudilikte Tanrı

İslam’da ve Dünya Dinlerinde Tanrı

Açık ve Kapalı Toplumlarda Dünyagörüşü Kavramı

Açık Dünyagörüşü ve Kapalı Dünyagörüşü

Sağlıklı Açık Toplum ve Sağlıksız Kapalı Toplum

Eski Toplumda ve Yeni Toplumda Biz ve Ben

Açık Toplumlarda Yalnızlık ve İntihar

Kabile Toplumlarında Totemizm

Kur’an ve Bilgisayar

Kur’an’ın Mucizeliği Nasıl İspat Edilebilir?

Taklidin Esesları

Pratik Taktiklerde Esneklik Zarureti

Yapmamak Anlamadan Yapmaktan Daha İyidir

Aydınların Fikrî Değişimler Eğrisi

Âdem’in Yaratılış

İhlâs

Din ve Hikmet

Kur’an’da Salih Ameller ve İyilikler

Arabistan’ın Kültürel Coğrafyası

Kur’an’a Bir Bakış

Kur’an’da Tabiiİlimler

Surelerin Adlandırılması

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) İslam Felsefesi
 • Kitap Adıİslam'ı Tanıma Metodu
 • Sayfa Sayısı582
 • YazarAli Şeriati
 • ÇevirmenProf.Dr.Derya Örs-Prof.Dr.Hicabi Kırlangıç-Dr.Murat Demirkol
 • ISBN9786055482435
 • Boyutlar, Kapak13,5x21 cm, Karton Kapak
 • YayıneviFecr Yayınları / 2013

Yazarın Diğer Kitapları

 1. İslam Bilim III ~ Ali Şeriatiİslam Bilim III

  İslam Bilim III

  Ali Şeriati

  Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi...

 2. İslam Bilim I ~ Ali Şeriatiİslam Bilim I

  İslam Bilim I

  Ali Şeriati

  Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi...

 3. Şia ~ Ali ŞeriatiŞia

  Şia

  Ali Şeriati

  Dünyanın bugünkü tezadını halletmede bizim yanlışımız, mülhit mücahitleri mümin oturanlar ile kıyaslamamız ve meseleyi çözmekten âciz kalmamızdı. Bu ölçme mantık olarak yanlıştır. Mülhit mücahitler...

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur