Melodramatik Muhayyile

Peter Brooks

Melodram, başta Hollywood olmak üzere Türk sineması gibi ulusal sinemaların popüler hikayelerini anlamak için sıklıkla kullanılan bir kavram. Peter Brooks, kavrama teorik bir derinlik…

Edebiyatımız Ne Halde ?

Halit Ziya Uşaklıgil

Mai ve Siyah’ın sizdeki tesiri ne yoldadır? “Her sahib-i sanatın âsârından biri hakkında bir zaaf-ı mahsusu vardır. Bende de bu zaaf Mai ve Siyah…

Edebiyat ve Cumhuriyet

Kolektif

Çağdaş bir devlet ve toplum inşası Cumhuriyet’in en önemli hedeflerinden biridir. Bu inşa sürecinde sanatın ve edebiyatın nasıl araçsallaştırıldığı, Cumhuriyet kanonu oluşturulurken hangi fikir…

Enstitü Bize Ne Söyler?

Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Kişisel bir anlatı olarak oldukça konuşkan bir eser olan, muhtevasındaki sorunsallaştırmaların ve göndermelerin hâlâ güncelliğini koruduğu, ülkenin modernleşme serencamının kilit noktalarına dokunan Saatleri Ayarlama…

Japon Edebiyatının Zevki

Donald Keene

Belki de kiraz çiçeklerinin en büyük cazibesi, kendilerine has güzellikleri değil, çabuk bozulabilmeleridir…” Japonlar neden bir çiçeğin rengarenk açtığı en güzel anına değil de…

Saraydan Kız Kaçırma

Wolfgang Amadeus Mozart

“SELİM PAŞA Onun ıstırabı, gözyaşları, sapasağlam ayakta kalışı Anbean daha da büyülüyor kalbimi Aşkı gittikçe daha da cezbediyor beni. Hah! Kim böyle bir kalbe…

Amerika Birleşik Devletleri Tarihi

Jill Lepore

Amerikan deneyi, Thomas Jefferson’ın “Bu gerçekler” dediği üç farklı siyasi fikre dayanıyordu: Politik eşitlik, doğal haklar ve halkın egemenliği. Jefferson, 1776 senesinde, Bağımsızlık Bildirgesi’nin…

Fenike Miti ve Fenikecilik

Mehmet Fahri Danış

Fransız Şarkiyatçılar ağırlıkta olmak üzere, 18. yüzyıl sonu ve uzun 19. yüzyıl boyunca bir grup Avrupalı yazarın çalışmaları vasıtasıyla kurulan söylem, “istisnai” bir temsil…

Deleuze’den Sonra Sinema

Richard Rushton

Filmler daha ziyade kendi felsefeleriyle gelir, onlar kendinde felsefidir. Bana göre bu, yani filmlerin kendilerini incelemek, Deleuze’ün Sinema kitaplarının temel amaçlarındandır ve kuşkusuz bu…

Afet Psikolojisi

Mustafa Bilici

“Afetler coğrafi sınırlarının çok ötesine uzanan derin bir bozulma yaratabilir. Psikolojik ve davranışsal tepkiler, bir afetin ardından en önemli halk sağlığı yükünü oluşturur. Müdahaleler…

Kan ve Demir

Katja Hoyer

“Devrin büyük meseleleri müzakerelerle ve çoğunluğun tercihleriyle değil, demir ve kanla karara bağlanacak.” Otto von Bismarck “Almanya’yı zengin ve umut vaadeden bir geleceğe sahip…

Çürüksu ve Batum Notları

Aleksandr Samoyloviç Frenkel

“Batum’da buluşma yerleri kahvehanelerdir. Minyatür kahve fincanlarının başında oturan Batumlu siyasetçiler bütün önemli sorunlarını konuşup karara bağlıyorlar. Bu arada bir hayli ilginç bir toplantıya…