Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Tapınak Kanunları
Tapınak Kanunları

Tapınak Kanunları

Hakan Yılmaz Çebi

Bu eser başlı başına bir büyü ve büyüyü anlatmak için değil; büyü ve sihri insanlığın zihni kontrolü için en ciddi şekilde kullanan Kabbala Kuvvetleri’ni…

Bu eser başlı başına bir büyü ve büyüyü anlatmak için değil; büyü ve sihri insanlığın zihni kontrolü için en ciddi şekilde kullanan Kabbala Kuvvetleri’ni kamuoyuna daha iyi tanıtıp, hayatlarımıza nasıl tecavüz edildiğinin farkına varılması için hazırlandı. İsrailoğulları için köklü bir tarih yazmak hayli güçtür. Onun ruhunun şamatacılığı, hadiselere ve tarihe karıştırdığı yalan ve yaygara o kadar çoktur ki işin içinden çıkmak pek de kolay değildir. O kendi tarihini dilediği gibi yazmak ve milletlerin tarih ve geleceğini istediği doğrultuda belirlemek arzusundadır. Bugün birçok devletin bir şehirlik nüfusu kadar olan mahiyetine bakmadan, dünya halklarını tarih ve mukaddesatından uzaklaştırarak kendi emrine ve iradesine ram etmek için bir dizi hülyalar peşindedir. İtirafı zor olsa da peşinen şu kadarını söylemek zaruridir ki; bu azınlık bizim hayal diye telakki ettiğimiz ve düne kadar omuz silkerek geçtiğimiz bu efsunlu yolda hayli mesafe almış ve beşeriyeti vücuda getirdikleri bir sürü teşkilat ve esrarengiz cemiyetler sayesinde kontrol altına almışlardır. Birçok ilim adamları İsrailoğulları’nın tarihini araştırmışlarsa da, bunlar tam manasıyla işin içinden çıkabilmiş değillerdir. İsrailoğulları bir neşriyat tufanı halinde, kendi istedikleri doğrultuda o kadar şey yazmışlar ve arzularına göre o kadar çok yalan uydurmuşlar ki insanlık bugün kendisi için ölüm kalım meselesi haline gelen bu azınlık hakkında tamamen açık bir fikir edinme hakkından mahrum bırakılmıştır.

***

İçindekiler

BAŞLARKEN     13
“KABBALA Pesahim 112a…”     15

BÖLÜM 1
TALMUD BÜYÜLERİ     17

Büyünün “Büyülü Geçmişi”     17
Tevrat’tan Önce Sihir Ve Büyü     18
Kabbalacılar Hz. Süleyman’a “Büyücü Salomon” Derler     18
Oysa Harut Ve Marut Sınama İçin Öğretiyorlardı     19
Toplumsal Fobi: Papaz Büyüsü     20
Peygamber’e Bile Büyü Yapıldı     21

BÖLÜM 2
İSRAİLOĞULLARİ’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ     23

Tek Dünya Taraftarlığı Mondializm     23
Tanrıyla Güreşen Kavim Israilogulları Kimdir ?     25
Çöllerin Bedevi Kavmiydiler     26
Salomon Devri Dışında Hep Haşarattılar     26
Salomon Mabedi Ve Hiram Usta     30
Siyon Dağlındaki Mabet     30
Hiram’ı Tannlaştıran Kavm-i Halüsinasyon     31
İsrail: “Allah’la Mücadele Eden”     34
Irsî Bir Güç Olarak Talmud     34
Musa Kanunu     36
Bu Kanun Nedir?     37
Kim Yahudilere “Hırsız” Adını Taktı ?     42
Vehenry Ford’un Yahudilerle İlgili Görüşleri     43

BÖLÜM 3
KARA BÜYÜ KRALLIĞI KABBALA     45

Şeytan’ın Şifresi (Kabbala)     45
Talmud ve Kabbala     51
Kabbala Der ki     53
Magin Dawid     53
Shabbiri – Abrakadabra.     56
Kabbala Ve Zihin Kontrolü     59
Hascala     59
Tiyatro Adı Altında Altın Buzağı Ayini     61
Türkiye Yahudiliği’nde Kabbalizm (16 – 17. Yüzyıl)     62
Tarihi Kabbala Cinayetleri     65
Kabbalist Metafizik istihbarat Kuvvetleri Nasıl Yetiştirilir?     69
Kabbalo Literatüründe “Herem” Ne Demek?     69
Wall Street Büyücüsünün Esrarlı Ölümü     71
Siyon Protokollerinin Ele Geçme Mevzusu     73
Noel Ağacı Striptizin Totemi Mi?     75
Ağaç Töreni Nasıl “Sapıklık Kültü” Oldu?     76
Talmud Gittin 57 B:     76
Bu Kazık Ayini “Medya Ayinleri” mi Oldu?     77
Masonik Tanrı: Şeytan     78
Cinsel Büyü ve Şeytana Kan Sunma     79
Şeytan Çağırma Törenleri     80
Şeytanın Üstat Mason’a İnişi:     83
Akar (Kurban Masası)     84
Trans Halleri     84
34. Derecenin Sırrı     84
Şeytan Çağırmada Kullanılan Büyü Tılsımları     85

BÖLÜM 4
YAHUDİLERİN İŞARETLERİ NE ANLAMA GELİYOR?     89

Zenith (Güneş’in Tepe Noktası)     89
Şeytan Yıldızı (Beşgen Yıldız)     89
Siyon Yıldızı ve Dört Element:     91
Masonluk ve Kabbala’da “Ay”     91
Kabbala ve Cinsi Saplantı     92
Gizli Talmud Yasalarında Ensest İlişki     94
Kabbala ve Hıristiyanlık     94
“Haç” Şeytanın Mührü mü?     96
Üçleme (Teslis) Masalı     97

BÖLÜM 5
KABBALA VE KABBALİZM NEDİR ?     101

Yahudilerin Kutsal Kitapları     101
Talmud: Rivayetler     102
Ve Kabbala     102
Kılavuz Olmadan Kabbala Öğrenilmez     103
Kabbala’ya Giden Yol: “Almak Arzusu”     104
Kabbala’nın Sırları     105
Gizli Sırlar     106
Kabbalizm ve İslam Mistisizmi     108

TÜRK TOPRAKLARINDA KABBALİZM     111

Mesih Beklentisi     111
Sabetay Sevi     111
İslam Cemaati ve Kabbalist Felsefe     112
Michael De Nostradamus     112
Gregoiy Rasputin     113
Gematria: Sayılarla Gelen Güç     113
Gündelik Hayatın Öngörülmesi ve Yönlendirilmesi     114
Gematria’ya Tepkiler     115
Pagan Kültür, Büyü ve Kabbala     115
Sonsöz     116

KABBALA HAKKINDA NELER SÖYLEDİLER?     119

Giovanni Scognamillo     119
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi     120

BÖLÜM 6
İSRAİL’DE BİR KABBALA ENSTİTÜSÜ     123

Uzay Çağında Kabbala Enstitüsünde Yaşananlar     123
Dünyada 50 Şube     124
Yemek Artıklarını Yediriyorlar     125
Özel Suyun Sırrı Ne?     128
Kabbala Kurbanı: “Sessiz Kalamam”     130
Kabbala Paranın Dini mi?     131
Piramidin Tepesindeki Yaşam     133
Sömürüye Aşağılık Duygusu Katkısı     134
Kız Arkadaşım Şeytan     135
İddialar Araştırılıyor     139
Madonna’nın CEO’su da Sorgulandı     140
Kabbala’dan Alıntılar: “Hahamların Hepsi Tanrı Olacak”     142
Madonna’nın Esther Hikayesi     142
Talmud’un Esther’i Kim?     143
Madonna Nasıl Aldatıldı?     144

BÖLÜM 7
KABBALA MENŞEİLİ TARİKATLAR     145

Kabbala’nın Tarikatları         145
Rael Tarikatı ve Gudikler     146
Scicntologistler ve Diyet Tarikatı     147
Krişna Tarikatı     147
Osho Tarikatı     148
Yehova Şahitleri     148
Yehova Şahitleri’nin Türkiye Macerası     149
Yehova Şahitleri’ne Yargı Bakışı     150
Ahir Zaman Ulularının Mesih Kilisesi Mormonizm     152
Siyon’un Müstakbel Toprağına Göç Edin     154

BÖLÜM 8
GİZLENEN TALMUD YASALARI     157

Judah Nassi     158
Filistin Talmudu     159
Babil Talmudu     160
Bu Nasıl Bir Ceza? Kızgın İnsan Pisliğinde Kaynatılmak     161
Talmud’un Baba Bathra 54 Kısmında Şöyle Denir:     163
İğrenç İlişkiler     167

BÖLÜM 9
TARİHÎ TARTIŞMA: TEVRAT TAHRİF EDİLDİ Mİ? TEVRAT MUHARREF Mİ?     171

Kimler Tevrat’ı Değiştirdi?     174
Tevrat’ın Üstüne Çöken “Karanlık”     175
Ezra Dönemi Ve Yutturulan Tevrat     177
İslam Bilginlerine Göre Tevrat     178
Kutsal Kitap Savaşları     179
Tevrat’ın Değiştirilmesi Meselesi     180
İbn-i Hazm (Ö. H. 456/M.1064)     181
Yaşarken Hz. Musa’nın Cenazesinden Bahsediyor     181
Gerçek Tevrat Yakıldı mı?     182
Başka Nüshalarla mı Karıştırıldı?     183
İbn-i Kayyim el-Cevziyye (Ölümü: H. 751/M. 1351)     185
Tevrat’ın Aslının Bozulmadığını Savunanlar     187
İbn-i Haldun (Vefatı: H. 808/M. 1406)     187
Makrizi (Vefatı: H. 845/M. 1442)     187
Sanhedrin Ve Talmud     188
Kısmi Tahrifi Savunanlar     189
İbn-i Teymiyye (H. 728/M.1328)     190
Elmalılı M. Hamdi Yazır (Ö.H. 1361/M. 1942)     190
Tevrat’ın Muharref Olmadığı Hakkında Eski Yahudi Âlimlerinin Görüşleri     191
Haham Moshe ben Maimon (Maimonides veya Rambam) (M. S. 1135-1205)     192
Haham Moshe ben Nachmanides (Ramban) (M.S. 1194-1270)     193
Abraham İbn-i Davud (MS. 1110-1180)     193
Haham Yosef Albo (M.S. 1380-1444)     194
Haham Eliyahu Ben Şlomo (Ö. M.S. 1797)     195
Haham Şlomo ben Yitzhalti (M.S. 1040-1105)     196

BÖLÜM 10
MASONLUK VE TÜRKİYE’DEKİ MASONLUK ÇALIŞMALARI     199

Masonluk’ta Gizlenen Derecelendirme Gerçeği     199
Farmasonluğun 33. Derecesi     200
Türkiye’de Sun Verilmeyen Dereceler Hangileri?     201
Başlangıcından 1909’a kadar Türkiye’de Farmasonluk:     205
İngiltere Büyük Locası’ndan Aldıkları Beratlarla Açılan Localar:     207
Fransa Grand Orienti’nden Aldıkları Beratlarla Çalışan Localar:     208
Torino (Sonradan Roma) Grand Orient’ından Alınan Beratla Çalışan Localar:     209
İskoçya Büyük Locası’ndan Aldıkları Beratlarla Çalışan Localar:     210
İrlanda Büyük Locası’ndan Aldığı Beratla Çalışan Loca:     210
Hamburg Büyük Locası’ndan Aldıkları Beratla Çalışan Localar:     210
Maşrik-i Azam’ın Kuruluşu     212
Türkiye Masonlarının Büyük Üstatları     219

BÖLÜM 11
HA-MOSSAD: LE MODİİN ULE-TAKFİDİM MEYUDAHİM     223

“Mossad”     223
Dört Köşeli Birim     224
Birinci Birim: Askeri İstihbarat     225
İkinci Birim: Yerli Gizli Servis     226
Üçüncü Birim: Yabancı İstihbarat Servisi     226
Dördüncü Birim: Yeraltı Gizli İşleri Servisi     227
Mossad’ın Göçten Sorumlu Birimi: Aliyah Beth     227
Eylem Metodları     228
MI-6 Mossad’ın Taşeronu mu?     230
İspanya Gizli Servisi CESID Bağlantısı     231
Nedir Bu Kilowatt ?     232
ABD ve İsrail’in Irak’taki Ortak Operasyonları     232
Her Siyonist Yahudi Aslında Bir Ajan mıdır?     234
Mossad’ın Türkiye Trafiği     236
İsrail’in Tanrısına Verilmiş Ahit GAP Mı?     239
İsrail, GAP ve Kürt Sorunu     244
Mossad-Barzani İşbirliği     246
İsrail Barzani İlişkisini Başlatan Rapor     248
Özel İlginin Ana Sebepleri     252
İsrail Kontrollü Kukla Devlet     253

ARABESK, YAHUDİ İLAHİSİ Mİ?     267

İSRAİL ŞEYTANLARININ SIRLARI “Q” ENERJİ     271

BAŞLARKEN…

Tanrı kendi adı “Sabaoth” yahut “Adonay” veyahut “Eloai” adlarından birinin harflerini başka türlü karıştırarak kâinat ve dünyayı meydana getirmiştir. Eğer bir insan bu adlardan birini yalnız “Tanrı tarafından bilinen bir zamanda ve gene onun tarafından bilinen muayyen bir yerde karıştırıp tesadüfen aynı adı meydana çıkartırsa; ‘dünya ve kainatın tek efendisi’ olacaktır ve Tanrı buna müsaade etmiştir, hem de memnun olacaktır!..”

Yukarıdaki akıllara ziyan ifade Talmud’un gizlenen hükümlerine ait. Her ne kadar akla ve mantığa uymasa da hayatlarını bu dogmatik marazi saplantıların üzerine kurmuş insanlarla karşı karşıyayız. Üstelik bu insanlar dünyanın siyasi, iktisadi ve sosyal yaşantısına da hakim olan insanları yönlendiren, eğiten insanlar.

Bu eser başlı başına bir büyü ve büyüyü anlatan bir kitap değil; büyü ve sihri insanlığın zihni kontrolü için en ciddi şekilde kullanan Kabbala Kuvvetleri’ni kamuoyuna daha iyi tanıtıp, hayatlarımıza nasıl tecavüz edildiğinin farkına varılması için hazırlandı. Nasıl ki; Anadolu kültüründe herhangi bir muskadan çekinerek uzak duruyorsak, sağımızda solumuzdaki teşekküllerin büyüyü kullanarak bizleri telkin altında tuttukları materyallerden de uzak durmalıyız. Bu amaçla bu yetiyi en iddialı ve kötü amaçlar için küresel bir güç olarak kullanan ve adına “Şeytan’ın İlmi” veya “Ölüler İlmi” ya da “Karanlıklar ilmi” adı da verilen bu ilmi kullanan insanlara karşı toplumumuzu bir kez daha uyarmak ve aydınlatmak istedik. Nüfuzlu tatbikçilerinden gücünü alan Kabbala Krallığı’nın temel yapısını, kullandığı acımasız ve akıllara dehşet argümanları, hedefini ve bu hedefe giden yolda neleri göze alıp hangi cürümleri işlediklerini verirken birçok veriyi, kaynağı kullanmadık. Özellikle cinsel istismar bölümünde değindiğimiz konular arasında o kadar iğrenç Gizli Talmud Yasaları vardı ki; inanın birkaç kez idrakim kilitlendi ve şahsım üzerinde bu derece tesir bırakan bu gizli beyanların okuyucu üzerinde daha ağır tesir bırakacağını hesap ederek kullanmadım, kullanamadım…

Kabbala aslında iki kitaptan ibarettir. Biri Zohar (ışık) diğeri ise Sepher Yezirah (Kâinat Kitabı). Sepher Yezirah isimli bu sözde Kâinat Kitabı’nda yeryüzünde mevcut büyülerin en özgün türlerini bulabilirsiniz. Bu kitabın aslında lastikli bir manası da vardır. Kâinat Kitabı dendiği gibi “Yaratıcı Kitap” da denir. Bu kitap sahipleri tüm insanlığı büyü ve hipnozla yönetme iddiasındadır. Bu amaçla Hz. Süleyman’ın bile Allah tarafından verilen kudretini inkar ederek; “O tüm dünyayı büyüyle yönetiyordu.” iftirasında bulunmuşlardır. Şimdi de sıra bizde diyerek Hz. Süleyman’ın vefatından bu yana tüm dünyayı eski ve yeni büyü teknikleriyle (zihin kontrol operasyonları) idare etme gayretiyle hareket etmektedirler…

Diğer taraftan, maddi ve manevi planda yozlaşmış insanlık bugün için adeta cirit atar gibi şevkle kendilerine modern köleler olarak gelirken, bu hatırlatmaları maalesef ancak idraki kapanmamışlara yapabiliyoruz.

Bu kitaba göre Allah kendi adı ile yani “Sabaoth,” yahut “Eloai” veyahut “Adonay” adlarından birinin harflerini, insanlara vermediği bir sırla karıştırarak -ancak sözde bu sırrı Rabbi sınıfından üç kohene vermiş- kainat ve dünyayı meydana getirmiştir… (Cümlenin gerisini yazımızın başında ilave etmiştik!) Biliyorsunuz “Allah” mefhumunu ve onun sonsuz kudret ve sıfatlarını küçültmek ve münhasıran Kabbala ideolojisi siyonist düşüncenin marifetidir. Yüce İslam dininin Allah inancı ne kadar ulvi ve ne kadar doğru ise kabbalistlerin bu mevzudaki telakki ve düşünceleri de o kadar dar ve o kadar adidir…

Kitaba girmeden evvel Kabbala büyülerinden bir iki örnek vererek konunun önemini daha iyi anlatmak istiyorum:

“KABBALA Pesahim 112a…”

Bu kısımda “Shabriri Büyüsü” hakkında tafsilatlı bilgi verilir. Shabriri gücü yapıldıkça artan bir büyüdür, istenildiği zaman türlü usullerle, türlü vaziyetlerde istimal edilebilinir. Büyü (amületleri) madalyonları yahut muskalar üzerinde “huni” şeklinde yazılmıştır ve “Rİ” olarak nihayet bulur.

SHABRİRİ
ABRİRİ
RİRİ
RİR
“Rİ”

Shabriri İbranice “kör” demektir. Fakat “Rİ” en tehlikeli Yahudi şeytanlarından birinin adıdır. Bu şeytan uzun seneler evvel korkunç bir şekilde ölmüş fakat ruhu serseri bir şekilde etraflarda dolaşmakta ve bugünlerde (Onların aralarında konuştukları fısıltıları aktarıyorum) “Yahudi’nin Altın Çaği”nı başlatmak için kendini göstermek istiyormuş… Tabi bu lanetli mahluk yalnız değil elbet. Bu konuda kullandıkları birçok “insansı” varlık kendileriyle amansız bir yarışta. Diğer taraftan, asrımızda hokkabazların kullandığı “Abrakadabra” tekerlemesi bu “Shabriri”nin tüm insanlığa sokuşturulmuş halidir. Bu isim de o meşhur Yahudi muskalarında “A” harfine kadar küçülür…

Bu muskalar çoğunlukla “Magen Dawid” yani Yahudi altı köşeli yıldızı şeklindedir. Hexgram adı ile de tanınan, bu şeklin boş taraflarına karanlık âlimlerin şifreleri yazılır ve bu madalyon kendilerini insanlığın efendileri olarak gören erkek ve kadın tarafından taşınır…

Dilerseniz sözü burada toparlayıp yavaş yavaş kitabımızın Kabbala ve gizlenen Talmud yasalarıyla ilgili sayfalarını aralamaya başlayalım…

Ne siz merakta kaim, ne de ben daha fazla gölge edeyim…

Yeşilışık/2012

BÖLÜM 1
TALMUD BÜYÜLERİ

Büyünün  “Büyülü Geçmişi”

Kötü niyetli ve çıkar düşüncesiyle metafizik güçleri kullanarak, meşru olmayan yollarla insanları aldatmaya ve hatta onlara zarar vermeye yönelik göz bağcılık ve düzenbazlık olarak adlandırılan işlere “büyü” denir. Arapça’da “sihir” adı verilen büyüyü, metafiziğin fiziğe tesir etmesi ya da fizik ötesi bazı kuvvetlerin ruhu ve cesedi etkilemesi neticesinde insanın anlamlandıramadığı şeyler hissetmesi, duyması veya görmesi olarak tarif edenler olmuştur. Sihrin, maddi değil de ancak vehim ve hayal boyutunda bir etkisi olabileceği görüşünü savunanlar ise onu, becerikli birtakım kimselerin sergilediği el çabukluğu, algı yanıltması, bazı fizik kanunlarını istismar etme, uyuşturucu veya sarhoş edici maddeler içererek bir kısım insanları etkileme ve gerçekte normal olan bir olayı olağanüstü yanları varmış gibi göstermeden ibaret saymışlardır.

Büyücülüğün kökü çok eskilere dayanmaktadır. Öyle ki Hazreti İbrahim’in peygamber olarak gönderildiği Babil halkının önceleri ruhlara ve meleklere ibadet eden, daha sonra yıldızlara, Ay’a, Güneş’e ve bunlar adına yapılmış putlara tapan kimseler olduğu rivayet edilmektedir. Günümüze kadar gelip ulaşan ve özellikle inancı zayıf kimseler arasında yaygınlaşan yıldız falına kadermiş gibi inanma, insanlık tarihi kadar eskidir.

Tevrat’tan Önce Sihir Ve Büyü

Hz. İbrahim muhataplarını ikna etmeye çalışırken sık sık Ay, Güneş ve yıldızlara atıfta bulunmuş, böylece o dönemde öne çıkan ve devrin insanlarınca değer verilen meseleleri de nazara vermiştir. Cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olduklarına ve bazı gizli güçleri diledikleri gibi kullanabileceklerine inanan Babilliler, bu yönleriyle Mısır Medeniyeti üzerinde de çok büyük izler bırakmışlardır. Babil’den kalan falcılığı ve sihirbazlığı daha da ileri götüren Mısırlılar, çoğu meseleleri büyüyle halletmeye çalışmış, göz bağcılık yaparak hemen her konuda illüzyona başvurmuşlardır.

Eklendi: Yayım tarihi

“Tapınak Kanunları” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

 1. İsrail’in Şifresi ~ Hakan Yılmaz Çebiİsrail’in Şifresi

  İsrail’in Şifresi

  Hakan Yılmaz Çebi

  Tevrat’ta bahsedilen Megiddo “3. Dünya Savaşı” mı? Bu savaşta vurulacak kilit ülkeler “İ.S.R.A.İ.L” harflerinde mi gizli? İsrail ve ABD; Ortadoğu’yu ve dünyayı hangi tehlikeye...

 2. Atatürk Mason muydu? ~ Hakan Yılmaz ÇebiAtatürk Mason muydu?

  Atatürk Mason muydu?

  Hakan Yılmaz Çebi

  Atatürk Beyoğlu’ndaki Vedatas Mason Locasına nasıl götürüldü? Orada neler yaptı? Atatürk’e kimler, ne zaman 33. derece masonluğu teklif ettiler? Çocuk Esirgeme Kurumu ambleminde görülen...

 3. Yüzyılların Sırları ~ Hakan Yılmaz ÇebiYüzyılların Sırları

  Yüzyılların Sırları

  Hakan Yılmaz Çebi

  Efsanelerden füsunlardan ibaret; mitolojilerle yazılmış kadim tarih ve düşüncelere bir dikleniş bu kitap! Fizik ve fizik ötesi birçok yolculuk. Tevafuklarla yazdırılan bir kitap. İlahi...

Bebhome Kahve

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur