Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Facebook’ta Beğen

Türkiye’nin Siyasi İntiharı&Yeni Osmanlı Tuzağı

Cengiz Özakıncı

Türkiye’nin Siyasi İntiharı&Yeni Osmanlı Tuzağı

1808-1918 arası Osmanlı’yı çökerten politikalar 1938’den günümüze aynen uygulanıyor mu? – Abdülmecid niçin – Senin İçin Öldük Avrupa! – yazılı madalyalar bastırıp dağıtıyordu? – Osmanlı 1856 yılında o dönemin Avrupa Birliği demek olan Europeen Concert’e tam üye olduktan sonra nasıl adım adım çöküşe sürüklendi? – Avrupa Devletler Birliği’ne üye olmak uğruna Garter Haçlı Şövalyeleri Tarikatı’na üye edilen Osmanlı padişahları kimlerdi? – İslam’ın koruyucusu ilan edilen Alman İmparatoru II. Wilhelm, Müslüman ve Hacı mıydı? – Osmanlı’nın son Genelkurmay Başkanları Alman mıydı? – Mustafa Kemal’e sandıklarla altın rüşvet teklif eden yabancılar kimlerdi? – Mehmet Akif Ersoy Hıristiyan Almanya’yı Osmanlı’nın kurtarıcısı ve İslam’ın güneşi olarak mı görüyordu? – 5.000.000 Alman altını karşılığında Cihad ilan edenler kimler? – Alman Malı Cihat Fetvası’nı imzalayan Said-i Nursi ne zaman Almanya’ya kaçtı? – Hıristiyan parasıyla, Hıristiyan komutası altında İslam Cihadı olur mu? – Hitler, gerçek adı Haydar Ebu Ali olan bir Müslüman mıydı? – Kimler Mussolini’yi Musa Nili adıyla Müslüman yaptı? – Said-i Nursi 1957’de hangi tugay camisinin temelini attı? – 1915’te Çanakkale’ye çıkartma yapan düşman birliklerinde yer alan Siyonistler kimlerdi? – Siyonistler 1917’de Filistin’de Osmanlı’ya karşı savaştı mı? – Kafkaslar ve Balkanlar’daki Müslüman Türkleri Hitler’in ordusuna katıp savaşa süren Müftü kimdi? – -Dinler Arası Diyalogu başlatan Hitler mi? – Evangelist – Hitler  İşbirliğini gerçekleştiren dinler arası diyalogçu – Rahip kimdi? – Dinler Arası Diyalog- 1945’te İsviçre’de hangi Şato’dan örgütlendi? – Hangi tarikat Şeyhi 1945’te Eski Hitlerci Evangelist rahiple -Dinler Arası Diyalog- başlattı? – Amerika Hitler stratejilerinin varisi mi? – Hitler Amerikan ajanı mıydı? – Yeni-Osmanlı Düzeni öneren Büyük Ortadoğu Projesi NAZİ ürünü mü? – Amerikan Scientology Tarikatı’nın Türkiye uzantısı 1952’de kimler tarafından kuruldu? – Amerikan Başkanı Roosevelt’i mürit ve Amerika’yı Mesih ilan eden hangi Osmanlıcı tarikattı? – Hangi Tarikat Atatürkçülükten dönme ünlü bir şairi Hz. Muhammed’den sonra gelen yeni Peygamber olarak ilan etti? – 1949’da peygamber ilan edilen ünlü Atatürkçü Şair’in Allah’tan gelmiş vahyler olarak ilan edilen kitabı neydi? – Türkiye’ye Osmanlı düzenine dönüş ve Ortadoğu İslam Federasyonu kurma görevini 1950’de Amerika ve NATO mu verdi? – Necip Fazıl Kısakürek Osmanlıcı olmadan önce Atatürk’ü öven ve irticayı yılan olarak niteleyen yazılar yazdı mı? – Fethullah Gülen’in -Işık Evi deyimini ilk kez Amerikan Board Protestan Misyonerleri mi kullandı? – Osmanlıcı Nurcuların tasavvuf  kitaplarını 1970’lerde Protestan Misyonerler mi yayımlıyordu? – Osmanlıcı Siyonistler kimler? – Hangi Osmanlıcı Cumhurbaşkanı Türk-Yunan Federasyonu önerdi? – Turgut Özal, 17 yıldır Türkçe’ye çevrilmeyen Fransızca  kitabında Türklük için neler söylüyor? – Hilafet isteyen ABD Başkanı kim? – Demirel 1965’de Türk-Kürt Federasyonu istedi mi? – Eyalet düzenini öven mozaikçi Atatürkçü kim? – İsmail Cem Osmanlıcı mı? – İşgalci ABD Irak’ta Osmanlı düzeni mi kuruyor? – Türkiye Osmanlıcılık yapmak üzere IMF ve Dünya Bankası tarafından Amerika için satın mı alındı? • Atatürk Hilafetçi miydi? – Marksist Hilafetçilik ve Marksist Osmanlıcılık hangi koşullarda nasıl doğdu? – Hangi Siyonist Osmanlıcı Amerikalı Türkiye’de tekke açtı? – 1956’da Amerikan ajanları Eski Almancı Teşkilat-ı Mahsusa ajanlarıyla Osmanlı-İslam Birliği hakkında neler görüştü? – Osmanlıcı Kürtçülüğün tohumları 1945’te Amerikalı uzmanlar tarafından mı atıldı? – ABD ve NATO 1945’ten sonra Güneydoğu’nun kalkınmasını nasıl önledi? – NATO Savunma haritalarında yer almayan Güneydoğu, ABD için Fulda Boşluğu muydu? – 12 Eylül’ün derin misyonunda Türkiye’yi Osmanlı’ya döndürmek ve federasyona götürmek mi vardı? – İstanbul Başkentli Yakındoğu Federasyonu kimlerin önerisi? – Türkiye Federal Cumhuriyeti ve İstanbul Federe Devleti nereden çıktı? – Usame Bin Ladin ve Abdullah Öcalan niçin Osmanlıcılığı övüyorlar?

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: 1830-1914 ARASI DİN ÜZERİNDEN EMPERYALİST OYUNLAR

Kurt Kocayınca…

Halife Sultan Abdülaziz; Hıristiyan Garter Şövalyesi

Son Osmanlı: Almanya’nın Paralı Askeri

“İslam’ın Dostu ve Koruyucusu” II. Wilhelm

İKİNCİ BÖLÜM: 1914-1918 ARASI

I. DÜNYA SAVAŞINDA

DİN ÜZERİNDEN EMPERYALİST OYUNLAR

Hıristiyan Almanya’nın 5.000.000 Altın Vererek İlan Ettirdiği Büyük Cihad

Hıristiyan Parasıyla İslam Cihadı

“Hacı” Wilhelm

Alman Güdümlü İslam Birliği ve Cihad

Alman Malı Cihad

Sarıkamış Faciası

Osmanlı’nın Genelkurmay Başkanı Bir Hıristiyan Alman: Bonsart Von Schellendorf

Mehmet Akif Ersoy Alman Hayranı

Mustafa Kemal Alman Altınlarını Reddediyor

Alman Malt Osmanlı “Cihad”ına Karşı, İngiliz Damgalı Arap “Cihad”ı

Arap-Türk Etnik Ayırımı ve Vahhabi-Sünni Mezhep Ayırımı

İngilizlerce Kullanılıyor

Almancı Said-i Kürdi (Nursi) Rusya’dan Almanya’ya Kaçıyor

Çanakkale ve Filistin’de Osmanlı’ya Karşı Savaşan Siyonist Yahudi Birlikleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 1930-1945 ARASI

DİN ÜZERİNDEN EMPERYALİST OYUNLAR

VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Katolik Kilisesi Komünizm’e Karşı Hitler’i Destekliyor

Evangelistler Komünizm’e Karşı Hitler’i Destekliyor

Hitler’i Destekleyen Evangelistler “Dinler Arası Diyolog”la “Din Birliği” Peşinde

Evangelist Rahip Frank Buchman ve Kudüs Müftüsü Hüseyni

Kudüs Müftüsü Hüseyni, Komünizm’e ve Yahudilere Karşı Hitler’in Yanında

“Ortadoğu’nun Hitleri” Cevat Rıfat Atilhan

Hitler de II. Wilhelm Gibi İslamcılığı Kullanıyor

Kudüs Müftüsü Avrupa’daki Müslümanları Hitler Ordusuna Asker Yazıyor

Miller, Haydar Adıyla Müslüman Olmuş;

Mussolini Musa Nili Adında Bir Müslümanmış

Hitler İslam’ın Güneşiymiş

Hitler’drn Türkiye’deki Almancılara 5 Milyon Altın

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 1945-1990 ARASI

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE

DİN ÜZERİNDEN EMPERYALİST OYUNLAR

Amerika Dinleri Komünizme Karşı Örgütleme Stratejisini Hitler’den Devralıyor

İsmet İnönü ve Amerikancılık

Soğuk Savaş, ABD ve Yeniden Osmanlılaştırma

Dine Dayalı Soğuk Savaş’ın Kuramcısı: William Christian Bullitt

Soğuk Savaş ve Tek Dünya Devleti

Federal Dünya Hükümeti

Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da Dine Dayalı Bölgesel Federasyonlar

Avrupa Federasyonu

Federal Dünya Devleti

Ulusal Egemenlik ve Dünya Devleti

Sovyetler’i Yıkmak İçin Din Silahı

Amerika Tüm Dinlerin Komutam

Eski Hitlerci Evangelistler ve Katolikler Amerikan Komutası Altında

Fener Patrikhanesi ve Ortodokslar Amerikan Komutası Allında

Sovyetlerde Din’e Dönüş

Sovyetlere Amerikan Yardımı Din Koşuluna Dayalı

ABD’nin Fener Patrikhanesi’ne Verdiği Görev:

Tüm Ortodoksları Komünizm’e Karşı Örgütlemek

Fener’de CIA Güdümlü Patrik: Athenagoras

Evangelist-Ortodoks Birliği

Evangelistlerin Vatikan’ı: İsviçre, Caux ve Dinler Arası Diyalog

Türkiye’de Soğuk Savaş Karşı Devrimi ve Din

İnönü, Amerikan Yan-Sömürgesi Olduğumuzu Açıklıyor

Evangelist Güdümlü İslamcı Tarikat: Ömer Fevzi Mardin ve Arusi Tarikatı

Dinler Arası Diyalog’un Türkiye Ayağı Şeyh Mardin ve Arusi Tarikatı

Roosevelt Müslüman ve Arusi Müridi İlan Ediliyor

Roosevelt Gizlice Müslüman Olmuş!

Şeyh Mardin’in Atağı: Evangelist Komutasında Dinler Birliği

Şeyh Mardin, Amerika’yı İslam’ın Önderi ve Mesih İlan Ediyor

Şeyh Mardin Kemalizm’den Dönme Şair Enis Behiç Koryürek’i

Peygamber İlan Ediyor

Şeyh Mardin’in Peygamberi: Enis Behiç Koryürek,

Kutsal Kitabı: Varidat-ı Süleyman

Şeyh Mardin’e Göre Mesih – Amerika

CIA Güdümlü Evangelist Şato’nun Türkiye Uzantısı:

Manevi Cihazlanma ve Masonlar

Manevi Cihazlanma Kurucularının Amacı: Tek Dünya Devleti

Evangelist Şato, Komünizmle Mücadele Dernekleri Örgütlüyor

Komünizme Karşı Milliyetçi Örgütlenme: Komünizmle Mücadele Cemiyeti

Komünizmle Mücadele Cemiyeti, Üyelerine Sağlık Sigortası Sağlıyor

Komünizme Karşı Dinci Örgütlenme:

Scientology Tarikatı’nın Adaşı İlim Yayma Cemiyeti

İlim Yayma Ccmiyeti’nin Asker Kökenli Üyeleri

Komünizme Karşı Türk-İslam Sentezci Örgütlenme; Aydınlar Ocağı

Komünizme Karşı MHP, Alparslan Türkeş ve Arusi Tarikatı

Tarih ve Tekerrür

İki Almancı Said-ı Kürdi (Nursi), Soğuk Savaş’ta Amerikancı

Eski Almana Cevat Rıfat Atilhan, Soğuk Savakla Said-i Kürdi Yandaşı

Olmalarını Örgütleyen ABD Kürt Ayrımcılığının Tohumlarını Atıyor

Amerika Kemalizm’e Karşı 1930’ların Alman Politikasını Devralıyor

ABD ve Nato Belgelerinde Türkiye’nin Doğusu

Savaşta Sovyetlere Terkedilecek Bölge

Güneydoğu ABD İçin “Fulda Boşluğu”

I945’ten Sonra Güneydoğu’yu Geri Bıraktıran; ABD ve NATO

Cemal Kutay, CIA’nın Amerikan Malı Cihad Görüşünü Savunuyor

CIA’nın Cihad Stratejisi 1914 Alman Malı Cihad’ın Benzeri

1946: Sosyalistler de İslamcıllaşıyor

Atatürk’ün Partisinde Amerikan Buyruğuyla İslamcılık

Amerika Eski Almancı Teskilat-ı Mahsusa’ya El Atıyor

Said-i Kürdi (Nursi) ve Amerikan Malı Cihad

Ortadoğu islam Birliği ve Yeniden Osmanlılaştırma; NATO Buyruğu

NATO’nun Türkiye’ye Verdiği Görev; Ortadoğu İslam Federasyonu Kurmak

1952: Mehter Diriltiliyor Atatürkçü Necip Fazıl Kısakürek, Amerikan Güdümünde İslamcı Kesiliyor

Bir Gün Atatürk Dirilecektir!

Amerika, Dünya ve Biz

Amerika Tüm Dünyada Din Devletleri İstiyor

Amerika Hariciye Vekili J, F. Dulles’in Beyanatı

Menderes Türkiye’de Din Devleti İstiyor

Türkiye Amerika Tarafından Yeniden Osmanlılaştırılıyor

Said-i Kürdi (Nursi) İsparta Tugay Camisinin Temelini Atıyor

Türkiye İslam Ülkelerini Kendi Önderliği Altında Birleştiremiyor

CIA Görevlisi Stoddard’ın, Cemal Kutay ve Kuşçubaşı Eşrefle Görüşmeleri

ABD, Türkiye Önderliğinde İslam Birliği Kurulamayacağını Anlıyor

ABD’nin Osmanlıcılığında Çelişkiler, Kuşkular

Örnek: Kıbrıs Bunalımı

Osmanlıcı Türkiye ABD’nin Ortadoğu’daki Mayın Eşeği

1964’te Türk Ordusunun Kıbrıs’a Çıkışını Önleyen Amerika

1965’te “Türk-Kürt Federasyonu” İstiyor

ABD: “Türk-Kürt Federasyonu Kuracaksınız.”

Suudiler ve Museviler 12 Eylül’e Kutlama Telgrafları Çekiyor

Yayım tarihi

“Türkiye’nin Siyasi İntiharı&Yeni Osmanlı Tuzağı” için 2 yanıt

  1. Sayin Cengiz Ozakinci beyefendi,MUTHiS BiR BOSLUGU DOLDURUP,BUYUK BiR BALONU sondurdun bu kitapla.Emegine,yuregine,eline BEDENiNE saglik,VAROL !!.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Kitap AdıTürkiye'nin Siyasi İntiharı&Yeni Osmanlı Tuzağı
  • Sayfa Sayısı617
  • YazarCengiz Özakıncı
  • ISBN9758410717
  • Boyutlar, Kapak14x23 cm, Karton Kapak
  • YayıneviOTOPSİ / 2008

Yazarın Diğer Kitapları

Yazarın Diğer KitaplarıOkudunuz mu?

Rastgele Kitap Getir Son Girilenleri Getir

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

Oynat Durdur
Vimeo Fragman Vimeo Durdur