Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

İbrahim Peygamber
İbrahim Peygamber

İbrahim Peygamber

Muazzez İlmiye Çığ

Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu kitabında, Tevrat, İncil ve Kur’an’da geçen ‘İbrahim Peygamber’ konusunu ele almaktadır. Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, çiviyazılı kaynaklar ve Mısır-Kumran…

Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu kitabında, Tevrat, İncil ve Kur’an’da geçen ‘İbrahim Peygamber’ konusunu ele almaktadır. Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, çiviyazılı kaynaklar ve Mısır-Kumran metinleri ışığında ve birbiriyle karşılaştırarak incelemektedir. Kitapta yanıt aranan sorulardan bazıları şunlardır: İbrahim Peygamber kimdir? Neden ve nasıl Yahudilerin, Hıristiyanların, sonra da Müslümanların atası olmuştur? Kendisi, çocukları ve torunları hakkında Tevrat’tan önce ne gibi kaynaklar vardır? Sumerlilerle bir ilgileri var mıdır?.. Muazzez İlmiye Çığ, bu önemli çalışmasında, ‘İbrahim Peygamber’in özellikle Sumerlilerle ve onların etkilemiş oldukları kültürlerle bağını incelemektedir.

ÖNSÖZ
Bazı rastlantılar vardır, insanı yolundan çevirtip başka yöne saptırır. Bir ilkokul öğretmeni olarak çalışıp dururken, üniversiteye girip Sümeroloji. Hititoloji eğitimi almam, büyük bir rastlantı sonucu olmuştu. Bu kitabı yazmaya başlamam da öyle oldu diyebilirim.
Aslında bütün amacım, Sumerlileri halkımıza tanıtmak için çalışmak ve yazmaktı. Su meri ilerden din kitaplarına giren konular hakkında yaptığım bir araştırma, yazdığım küçücük bir kitap, beni Musevilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların ataları saydığı İbrahim Peygamber’in ve çocuklarının yaşamlarını araştırmaya yöneltti. Bir bakıma bunu yapabildiğim için seviniyorum. Çünkü, Tanrı sözü olarak yüzyıllar boyu din adanılan tarafından inandırılan birçok konunun, çeşitli kültürlerden, özellikle Sumerlilerden ve onların etkilediği kültürlerden alınmış olduğunu gördüm ve gösterebiliyorum.
Kanuna göre, bütün araştırmacıların karşılıklı belgelere dayanarak, korkmadan, çekinmeden doğruyu ortaya çıkarmaları gerek, isteyen inancında devam eder. Gerçeği bilmek isteyenler de okur, araştırır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışır.
Ölümsüz Atatürk’ün, insana en büyük yol göstericinin bilim olduğunu söylemekteki haklılığı gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Halkımız, dindeki tabularla, yüzyıllar boyu uyutuldu; hâlâ da uyutulmak isteniyor. Bundan 250 yıl önce, Birinci Mahmut, İbrahim Müteferrika’ya, Osmanlı ordusunun hep yenilmesinin nedenini sormuş. O da “Sultanım, günümüzde artık devletler, dinden ve geleneklerden gelen kurallara göre değil, akıl ve bilim ilkelerine göre yönetilmekledir” yanıtını vermiş.
Bize çıkmaz sokakta yol, karanlıkta ışık bulan büyük Atamızın açtığı yolda, gösterdiği ışıkla geç de olsa yolumuza devam edeceğiz. Bunu Önlemek isleyenler er veya geç hatalarını anlayacaklardır.
Teşekkürler
Konuyla ilgili bütün bir kitabın fotokopisini gönderen Sayın Prof. Celâl Şengör’e, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’de yapılan kazılardaki buluntulara göre, o yörelerde vaktiyle meydana gelen kuraklıkla ilgili makaleleri gönderen Sayın Doç. Dr. Nüzhet Dalfes’e, öğretim görevlisi Gülhan Pulhan’a; istediğim bilgileri hemen bulup getirmeye çalışan Sayın Yüksek Mühendis ve Araştırmacı Cengiz Akyol’a, Kafkas kültürleriyle ilgili kitaplarını okumak üzere bana veren Sayın Yaşar Bağ’a, el yazısı ile yazdığım kitabı, büyük bir dikkat ve beceri ile okuyup, bilgisayara geçiren Sayın Semra Karabulut Ok’a, kitabı hazırlarken her türlü yardımlarım esirgemeyen Nihal Vardann’a, kızlarım Yuli Weston, Esin Çığ ve torunum Ömer Dedeoğlu’na, kardeşim Prof. Dr. Turan Itil’e en candan teşekkürlerimi sunarım.
Muazzez ilmiye Çığ

BİRİNCİ BÖLÜM GlRlŞ
“Biliyorsun neden öğretmiyorsun?” “Bos vakit geçirdin neye yaradı?”
Sümer atasözü.
Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni adlı kitabı hazırlarken, dış kaynaklarda ibrahim Peygamber’le ilgili bazı açıklamalar gözüme ilişmiş ve onlan not etmiştim. Daha sonra bu konuyu derinlemesine araştırmaya karar verdim.
Kimdi bu ibrahim Peygamber? Neden ve nasıl Yahudilerin, Hıristiyanların, sonra da Müslümanların atası olmuştu? Kendisi, çocukları, torunları hakkında tevrat’tan önce ne gibi kaynaklar vardı? Onların yaşamlarına, dinlerine ait bilgiler nereden geliyordu? Sumerlilerle bir ilgileri var mıydı? Varsa ne yolla olmuştu? ibrahim tektanrıya inanmış mıydı? Bunlar gibi birçok soru geldi aklıma.
Tevrat’ın Tekvin kitabında bu konuyu okuyunca, bunlara daha birçok soru eklendi. Bunların ilk ülkeleri neresiydi? Neden Filistin’e göçmüşlerdi? İbrahim Filistin’den Mısır’a gittiğinde neden Firavun’a karısını kardeşi olarak tanıtıp ona kan olarak vermiş, fakat geri aldığında zengin olmuştu? Neden Lût Peygamber kızlarıyla yatmıştı? Neden oğlu lshak’ı kurban etmeye kalkmış, ne zaman sünnet “başlamıştı?
Bu kez İncil ve kur’an’da bu konuda yazılanları okudum. Yukardaki sorulara yenilerinin eklendiğini gördüm. Neden Müslümanlığın başında israilliler yüceltilmiş de, sonradan lanetlenmiş? Neden İbrahim Müslümanların, İsmail Arapların atası sayılmış? Neden Kabe’nin İbrahim ve İsmail tarafından yapıldığı öne sürülmüş? Neden ibrahim’in kurbanlığa götürülen. çöle atılan oğlunun adı yazılmamış? İbrahim’in ateşe atılması, ölülerin diriltilmesi hikâyesi nereden kaynaklanıyor? Bu gibi sorular çıktı karşıma. Bu sorulara, arkeolojik buluntulardan, çiviyazılı kaynaklardan, Mısır, Kumran metinlerinden bazı açıklamalar geldiğini gördüm. Bunların hepsini toplayarak, karşılaştırmalı bir çalışma yapmaya karar verdim.
İbrahim Peygamber ve çocukları ile ilgili konular Tevrat’ın ilk kitabı Tekvinin Bap 1250 kısmını kapsıyor. Baştaki Bap 111 bölümleri, evrenin ve insanın yaratılışı. Havva’nın Adem’in kaburgalarından var edilişi, cennetten kovulmaları, HabilKain cinayeti; Tufan. Babil Kulesi, tek dil konularını kapsıyor. Bunların karşılaştırmalı açıklamalarını yukarıda sözünü ettiğim kitapta geniş olarak yazmıştım. Bu kitapta da okuyucuya bu açıklamaların bir özetini vermeyi uygun bulduğumdan. Tekvin kitabının tümünü baplar halinde, fakat biraz özetleyerek kitaba aldım. İncil’de İbrahim Peygamberle ilgili üç yerde bulunan yazıyı olduğu gibi aldım. Kur’an’da konu, birçok surelere dağılmış ve birbirlerine bağlantılı olmayan ayetler halinde bulunuyor. Onları da olduğu gibi aldım ve bu ayetleri konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırdım. Bu konulardan Tevrat ile paralel olanları birlikte, diğerlerini üçüncü bölümün sonunda ayrı olarak ele aldım. Bunlar: İsrailoğulları, İbrahim’in üslün ve önder oluşu, İbrahim’in dini. peygamberler ve kitap verilenler, İbrahim’in putları kırması. İbrahim’in ateşe atılması, ölü hayvanların dirilmesi, ibrahim’in babası, İbrahim ve Kabe. İbrahim ve kurban, İbrahim ve oğul müjdesi, İbrahim ve Lût. Yusuf.
Yusuf konusu III ayetlik bir surede yer alıyor. Tevrat, İncil ve Kur’an’da çıkarıp yazdığım bu metinler Giriş’ten sonra ikinci bölümü oluşturdu. Böylece okur. işlediğimiz konunun asıl metinlerini de bulmuş olacaktır.
hikâye özet olarak şöyle;
Abram (Araplarda İbrahim), babası Terah, kardeşleri Harram ve Nahor ile Geldanilerin Ur kentinden Kenan diyarına gitmek üzere Harran’a gelirler. Burada Tanrı Rab Abrama görünerek, göstereceği ülkeye gitmesini, orada onu büyük bir kavim yapacağını söyler. 75 yaşındaki Abram, kısır kansı Saray’ı ve ölen kardeşi Harran’ın oğlu Lût’u alarak Kenan diyarına gelir. Oradaki kıtlık dolayısıyla Mısır’a    ….

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) Kişiler
 • Kitap Adı İbrahim Peygamber
 • Sayfa Sayısı183
 • Yazar Muazzez İlmiye Çığ
 • ISBN9753432046
 • Boyutlar, Kapak 13,5x19,5 cm, Karton Kapak
 • YayıneviKAYNAK YAYINLARI / 2007

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Ortadoğu Uygarlık Mirası ~ Muazzez İlmiye ÇığOrtadoğu Uygarlık Mirası

  Ortadoğu Uygarlık Mirası

  Muazzez İlmiye Çığ

  Bu kitap, Muazzez İlmiye Çığ’ın çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunduğu bazı bildirileri kapsamaktadır. Çığ, Sumerlilerden zamanımıza ulaşan kültür izlerini yazılarıyla bizlere...

 2. Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki Kökeni ~ Muazzez İlmiye ÇığKur’an İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki Kökeni

  Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki Kökeni

  Muazzez İlmiye Çığ

  Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda bilimsel kitabı, makalesi yayımlandı. Muazzez İlmiye Çığ, Sumer kültürü üzerindeki çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Yazar, bu kitapta, Sumer dini...

Bebhome Kahve

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur