Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Facebook’ta Beğen

H Yayınları tarafından programlanan “Niyâzî-i Mısrı Okulu” serisinin ilk kitabı LİMNİ’DE SÜRGÜN BİR VELÎ -Niyâzî-i Mısrî’nin Hatıraları- okuyucusuna arz edilmektedir.

H Yayınları, Türk tasavvuf edebiyatına kaynak eserler kazandırmaya devam ediyor. Türkçe’nin ve tasavvuf edebiyatının en etkileyici aşk şiirlerinin sahibi, bu yüzden de hemen her şiiri bestelenen büyük mutasavvıf Niyâzi-i Mısrî’nin şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir menâkıbı, tasavvuf araştırmalarının son elli yılın en velûd araştırmacısı sayın Dr. Mustafa Tatcı’nın elinden tasavvuf araştırmacılarına, Mısrî aşıklarına ulaştırılmaktadır.

Eserin Rumeli ağzı ile ve çok bozuk bir Türkçe ile kaleme alınması bu eserin okuyucuya belli bir sadeleştirme süzgecinden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Ancak bu sadeleştirme sayesinde eser, sayın Dr. Mustafa Tatcı’nın kaleminden bir roman akıcılığı kazanarak bir seferde okunacak özelik kazanmıştır.

Dr Mustafa Tatcı şöyle diyor:

“Limni’de Sürgün Bir Veli”, Niyâzî-i Mısrî (1617-1694)’nin Limni’deki türbedârı Şeyh Abdî Siyahî (ö.1852)’nin “Menâkıpnâme-i Niyâzî-i Mısrî” adıyla kaleme aldığı eserinin çeviri metninden sadeleştirilmiştir. Bu menâkıpnâme, Limni’de yazılmıştır. Burada anlatılan bilgilerin çoğu Mısrî’nin Ada’ya sürgün edildiğinde hizmetinde bulunan ilk halifesi ve türbedârı Şeyh Mahmûd Efendi’den derlenmiştir. Eserde bazıları tenkide muhtaç pek çok yeni bilgi vardır.

“Menâkıpnâme-i Niyâzî-i Mısrî” büyük âşık Niyâzî-i Mısrî’nin vuslatının 315. Senesinde kendisine yapılan eziyetlerden Türk milleti adına umarım bir özür vesilesi olur. Eser, bu temenniyle Hz. Mısrî’nin rûh-ı kudsîlerinden özür dileyerek zât-ı âlilerine ithaf edilmiştir. Hiç şüphesiz:

Mısrîye uyan kişinin

Gider çürüğü işinin

Diyor, okuyucuyu Mısrî ile baş başa bırakıyoruz.

İÇİNDEKİLER

Sözbaşı

ŞEYH ABDl-İ SİYAHİ VE ESERİ.

Menâkıb-ı Niyâzî-i Mısri

MISRÎ MENÂKIPNÂMELERİ HAKKINDA

1-Vâkıât

2-Menâkıb-ı Gazzi

3-Tuhfetü’l-Asrî fi Menâkıbi’l-Mısri.

4-Menkabe-i Mısriyye

5-Gülzâr-ı Mısrî

6-Sefîne-i Evliya

7-Menakıb-ı Niyâzî-i Mısri

Hz. Mistiğin Limni’deki Dergâhı ve Türbesi

Mısri’nin Limni’deki Halife ve Türbedârları.

NİYÂZİ-İ MISRİ MENÂKIBNÂMESİ

Limni’de Ayağı Demir Bukağılı Bir Eren.

Hasaneyn Resuldür, Dedi Diye

Mahmûd Efendi

Mısri Sehhârdır Dedikodusu

Tıyn-ı Mahtûm .

Ayasofya’nın Kubbesi

Dâr-ı Bell: Limni

Ağrıboz’a Selâm

Beldeki Zünnâr: Evlâd Sevgisi

Ali Çelebi Limni’ye Geliyor

Bursa’ya Dönüş

Limni’de Geçen On Altı Sene

Mısrınin Bir Rûm Mahbûbu Vardı .

Çelebi Ali Efendi Hilâfet Alıyor

Kanda Bulur Hakkı İnkâr Eyleyen Bu Mısriyi.

Huzûr-ı Sere Buyur .

Bu Dervişlik Sana Sezadır

Pâdişâhım Mısri Bu Kürsüden Sürüldü

Çanakkale’de Bir Dost: Siyâmi

Tekrar Limni.

Erenlerin Nutku Bakîdir

Beni Arayan Hasan’da Bulur

Zemheride Karadut

Mahmûd! Kâğıt ve Kalem Getir

Derviş Hüseyin İstanbul’a Gidiyor

Derviş Mahmûd’un İrşadı .

Mısrfyi Bir Kalbur Samana Kim Alır

Oğlum Mahmûd! Beni Sen Gasleyle

Göç Vakti: 6 Muharrem 1105

Vuslat

Derviş Oku Irak Atar Yahut Baltacı’nın Katli

Sırrı İfşa Etme

Bursadaki Mısri Dergâhı

Hasan Efendi, Tâc-ı Şerifin Dâllarını Sırla!.

Vatan-ı Aslî: Malatya

Malatya’dan Mısır’a

Bir Akûr Kelb: Nefs-i Emmâre

Akûr Kelbi Zincire Vuran Kâmil

Mehmed, Oğlum, Bir Daha Kürsîye Çıkma

Şeyh Toprağa Veriliyor

Dolaşa Dolaşa Manisa’ya Geldi

Denizli Kabristanında Görülen Rüya.

Elmalı Göründü

Ve Mânâ Yolculuğu Başladı

Aşk Bir Hümâ-yı Devlettir

Giy Melâmet Hırkasını

Mısri’ye Uyan Kişinin Gider Çürüğü İşinin.

Nâmını Mısri Verip Dillere Düşüren

Yûnus’un Kokusunu Duymak

Bursa Dergahının Tamiri

Mısrî’nin Adada Son Yazdığı Risale

Hz. Mısri Mahkûm-ı Tabâyî Değil Mahkûm-i Ilm-i Esmâ-i

Arşiyyedir

KAYNAKLAR

TIPKI BASIM

Yayım tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  • Kitap AdıLimni'de Sürgün Bir Veli & Niyazi- Mısri'nin Hatıraları
  • Sayfa Sayısı135
  • YazarLimnili Şeyh Abdi-i Siyahi , Dr. Mustafa Tatcı
  • ISBN6054042166
  • Boyutlar, Kapak13,5x21 cm, Karton Kapak
  • YayıneviH YAYINLARI / 2010

Yazarın Diğer Kitapları

Yazarın Diğer Kitapları

PaintCV.netOkudunuz mu?

Rastgele Kitap Getir Son Girilenleri Getir

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

Oynat Durdur
Vimeo Fragman Vimeo Durdur